Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

North Korea vs Animal Farm - A comparison

Skapad 2018-11-13 09:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
After watching a documentary about life in North Korea, pupils discuss the similarites between Animal Farm and life in the North Korean dictatorship

Innehåll

Write in detail the similarities between life in North Korea and life on Animal Farm. Take care to discuss the way of life for both communities living under a dictatorship. Make sure also to mention the following:

·       Who benefits from the society?

·       Who gets left out?

·       How do the citizens get their information about the world?

·       What happens do you think if you step out of line?

·       What evidence of this can you see from the documentary?

 

Discuss and compare life in Sweden. What are the benefits of living in a country such as this compared to life in North Korea? What might we take for granted living here?

 

Matriser

Ml
North Korea vs Animal Farm - A comparison

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivning och berättarstruktur
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll och språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Jämföra med Sverige och dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: