Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2018-11-13 10:39 i Jutarumsskolan Halmstad
Vi arbetar med ämnet trafik och närområde. Vi tittar i trafiken på skyltar och platser. Samtalar om säkerhet och hur vårt närområde ser ut.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild Svenska som andraspråk
Vi lär oss om vikingar och asagudar. Hur de levde och deras spännande historier och egenskaper.

Innehåll

Innehåll

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav - se nedan. 

Förmågor

Eleven ska ges förutsättning att utveckla förmåga att:

- kommunicera och formulera sig.

- samla och resonera kring för ämnet viktiga begrepp 

- skapar nyfikenhet för vad som kan undersökas och vilka kunskaper som vi kan utveckla och fördjupa. Alla känner att de har något att delge sina kamrater.

Arbetssätt

Vi kommer att...

 • Arbeta i par och kommunicera tankar och reflektioner, samla in förkunskaper. 
 • Samla gemensam fakta och kunskap i en tankekarta.
 • Se faktafilmer 
 • Läsa och lyssna på olika faktatexter och sagor/berättelser
 • Träna finmotorik genom att klippa och vika. 
 • Träna förmågan att jämföra och se skillnader / likheter.
 • Träna på att samla och sortera fakta.
 • Arbeta med iPad i par / grupp.
 • Redovisa texter, bilder och observationer muntligt och skriftligt i liten / större grupp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktivt deltagande i

 • att jämföra och se samband.
 • att använda de begrepp som vi lärt.
 • att samla och sorterar information.
 • skriva en text om ett område/gud du valt fördjupa dig i. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: