Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2018-11-13 11:15 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Biologi NO (år 1-3)
Generativ fråga: Kommer det någonsin kunna växa fram någon ny vildmark? Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt ner för en backe i full fart på skidor en vinter? När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du utveckla din förmåga att...

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Lgr11, s. 159).

Vilka kunskaper och färdigheter lär du dig?

Du ska kunna följande begrepp: växtzoner, kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, glaciär, midnattssol, fjällnära barrskog, fjälläng, myr, trädgräns, naturreservat, urskog 

Du ska kunna följande fakta: 

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan leva där
 • förklara vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

Du ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Läsa och lyssna till fakta, återberätta fakta skriftligt alternativt muntligt, diskutera och ta ställning i olika frågor

Så här ska vi arbeta

 • Läsa texter i Koll på NO
 • Arbeta med begrepp och bilder.
 • Lösa uppgifter i aktivitetsboken.
 • Se filmer.
 • Arbeta kring olika frågeställningar individuellt och i grupp
 • Göra en presentation om något djur.

Detta ska bedömas

Du ska efter arbetet kunna:

 • veta vad begreppen växtzon, kalfjäll, fjällbjörkskog, fjällnära barrskog, glaciär, midnattssol, fjälläng, myr, trädgräns, naturreservat, näringskedja samt urskog innebär
 • ge exempel på några växt- och djurarter som lever i fjällen
 • beskriva en näringskedja där arter från fjällnaturen finns med.
 • beskriva några anpassningar som djur och växter i fjällen gjort.
 • veta tre saker som människan använder fjällen till och förklara hur den användningen kan påverka och förändra naturen i fjällen.
 • beskriva skillnader mellan svenska fjällen och alperna.
 • varför det finns nationalparker och naturreservat.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Muntliga diskussioner och genomförda uppgifter.

Summativ bedömning: Diagnos på området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi - Fjällen

På väg att nå godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Artkunskap
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Jag tränar på att kunna ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen.
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen.
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna.
Jag kan ge flera exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna.
Växters och djurs anpassning
 • Bi  4-6
Jag tränar på att ge exempel på någon anpassning hos djur och växter i fjällen.
Jag kan ge exempel på någon anpassning hos djur och växter i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på några anpassningar hos djur och växter i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på flera anpassningar hos djur och växter i fjällen.
Begrepp
 • Bi  4-6
Jag tränar på att kunna beskriva några viktiga begrepp.
Jag kan beskriva vad några av de viktigaste begreppen innebär.
Jag kan beskriva vad de flesta av de viktigaste begreppen innebär.
Jag kan beskriva vad alla de viktigaste begreppen innebär.
Människans påverkan
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Jag tränar på att kunna ge något exempel på hur människan påverkar fjällets natur.
Jag kan ge något exempel på hur människan påverkar fjällens natur.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonera enkelt om konsekvenserna.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag resonerar om konsekvenserna.
Skillnad mellan fjällen och alperna
 • Bi
Jag tränar på att kunna ge exempel på en skillnad mellan fjällen och alperna.
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan återberätta på vilket sätt de skiljer sig åt.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan resonera kring på vilket sätt de skiljer sig åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: