Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen. Hur fungerar jag?

Skapad 2018-11-13 11:37 i St Mellby skola Alingsås
Kroppen är så fantastisk! Den rör sig, den tänker, den luktar ... men hur går det till?
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3) Engelska
Några veckor framöver kommer vi att lära oss om vår kropp. Vi kommer att fundera över och söka svar på hur kroppen fungerar. Dessutom ska vi undersöka våra sinnen (smak, lukt, syn, hörsel och känsel).

Innehåll

Ämne: Biologi ( Formell del )

Arbetsområde: Kropp och hälsa

Syfte:

 Engelska:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Svenska:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 NO:
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll:

Engelska - Lyssna och läsa

Enkla instruktioner och beskrivningar

Svenska - Tala, lyssna och samtala

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

NO - Kropp och hälsa

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

NO - Metoder och arbetssätt

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kroppen är så fantastisk! Den rör sig, den tänker, den luktar ... men hur går det till?
Under 3 veckor kommer vi att lära oss om vår kropp. Vi kommer att fundera över och söka svar på hur vi kan röra oss t ex hoppa, lyfta, böja och springa. Dessutom ska vi undersöka hur vi kan smaka, lukta, se, känna och höra.

 

 

 Hur fungerar jag?


 Kroppen är så fantastisk! Den rör sig, den tänker, den luktar... men hur går det till?

 
Under 3 veckor kommer vi att lära oss om vår kropp. Vi kommer att fundera över och söka svar på hur vi kan röra oss t ex hoppa, lyfta, böja och springa. Dessutom ska vi undersöka hur vi kan smaka, lukta, se, känna och höra.

 Du ska efter avslutat tema visa att du kan:


-Beskriva muntligt med hjälp av stödord hur kroppen rör sig.


-Förklara hur det går till när du ska t ex hoppa, lyfta, böja och springa.


-Berätta om några av våra sinnen och hur de hänger ihop med hjärnan.


-Säga några kroppsdelar på engelska.


-Utföra enkla muntliga instruktioner på engelska, som t ex Clap your right arm!

Jag kommer bedöma din förmåga att:


Beskriva och förklara hur kroppen rör sig.


Beskriva och förklara samband mellan några av våra sinnen och hjärnan.


Förstå enkla instruktioner på engelska.


Jag kommer att bedöma utifrån följande frågor:


Kan du beskriva vilka organ kroppen behöver för att röra sig?


Kan du förklara hur detta går till?


Kan du beskriva/förklara detta mer utförligt?


Kan du berätta muntligt om några sinnen?


Kan du förklara hur det går till när du t.ex. smakar, luktar eller hör?


 


 

Du kommer att träna på att ta ut viktig fakta om kroppen ur böcker, filmer och spel.


Du kommer att träna på att skriva och berätta kort faktatext med hjälp av stödord.


Du kommer att få göra en modell av en människa tillsammans med några kamrater. Där kommer ni att få sätta ut kroppsdelars namn, skelettet och blodomloppet.


Du kommer att träna på att ta ut viktig fakta om våra sinnen ur filmer.


Du kommer att få göra undersökningar med de olika sinnena.


Du kommer att träna på att använda engelska ord när vi sjunger låtar om kroppen.


Du kommer att träna på att göra rörelser utifrån instruktioner på engelska.


 

Kunskapskrav:

Ämne: Biologi ( Elev del )

 Hur fungerar jag?

 Kroppen är så fantastisk! Den rör sig, den tänker, den luktar... men hur går det till?

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att lära oss om vår kropp. Vi kommer att fundera över och söka svar på hur kroppen fungerar. Dessutom ska vi undersöka våra sinnen (smak, lukt, syn, hörsel och känsel). 

Konkreta mål:

 Du ska efter avslutat tema visa att du kan:

-beskriva muntligt med hjälp av stödord hur kroppen fungerar, som t ex hur kan du lyfta upp en penna eller stå på ett ben.

-namnge olika kroppsdelar.

-berätta om några av våra sinnen och hur de hänger ihop med hjärnan.

-säga några kroppsdelar på engelska.

-utföra enkla muntliga instruktioner på engelska, som t ex Clap your right arm!

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-beskriva muntligt med hjälp av stödord hur kroppen fungerar genom att namnge olika kroppsdelar, som t ex om du ska beskriva hur du kan lyfta en penna, då ska du nämna: hjärnan, handmusklerna, senor, skelett, leder. 

-beskriva och förklara samband mellan några av våra sinnen och hjärnan.

-förstå enkla instruktioner på engelska.

Jag kommer att bedöma utifrån följande frågor:

Vilka kroppsdelar känner du till?

Kan du beskriva och förklara hur kroppen fungerar? 

Kan du förklara hur det går till när du t.ex. smakar, luktar eller hör?

Undervisning:

Du kommer att träna på att ta ut viktig fakta om kroppen ur böcker, filmer och spel, som t ex att:
- Muskler och senor bildar tillsammans med skelett, leder och fogar det som brukar kallas för rörelseapparaten.
- Genom att musklerna som är fästa vid skelettet kan dra ihop sig skapas rörelser i lederna och kroppen. 

Du kommer att få träna att skriva ned det viktiga fakta om kroppen som ni har diskuterat om i din arbetsgrupp. 

Du kommer att träna på att berätta kort faktatext med hjälp av stödord. 

Du kommer att få göra modell av en människa tillsammans med några kamrater. Där kommer ni att få sätta ut kroppsdelars namn, skelettet och blodomloppet.

Du kommer att träna på att ta ut viktig fakta om våra sinnen ur filmer.

Du kommer att få göra undersökningar med de olika sinnena.

Du kommer att träna på att använda engelska ord när vi sjunger låtar om kroppen.

Du kommer att träna på att göra rörelser utifrån instruktioner på engelska.

 

Uppgifter

 • Människokroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: