Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism, Elektromagnetism och Elektronik Åk 9

Skapad 2018-11-13 11:48 i Centralskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur gör man el? Och vad har magnetism med det att göra? Hur bemästrar man el så att datorer och mobiltelefoner kan visa bilder och spela musik?

Innehåll

Innehåll

 • Magnetism- vad är en magnet, vilka material kan vara magnetiska.
 • Elektromagnetism- el och magnetfält i samverkan. Eleven får lära sig om transformator, generator och elmotor.
 • Elektronik- Hur kontrollerad ström kan ge upphov till datorer och telefoner.

Undervisningsform

Undervisningen kommer att ske igenom laborationer, läsa om begrepp i bok, söka information självständigt, göra uppgifter och ett prov.

Lektionsplanering

Vecka 1:

Lektion 1

Välkommen till fysik

Lektion 2

Magnetism introduktion.

Lektion 3

Magnetism teori i bok.

Vecka 2:

Lektion 4

Elektromagnetism introduktion.

Lektion 5

Elektromagnetism laboration.

Lektion 6

Elektromagnetism teori i bok.

Vecka 3:

Lektion 4

Elektromagnetism planering inför laboration. Läxa 1

Lektion 5

Elektromagnetism laboration.

Lektion 6

Elektromagnetism praktiska tillämpningar egen informationssökning.

Vecka 4:

Lektion 7

Elektronik introduktion. Läxa 2

Lektion 8

Elektronik laboration.

Lektion 9

Elektronik teori i bok.

Vecka 5:

Lektion 7

Elektronik laboration/repetition inför prov. Läxa 3

Lektion 8

Elektronik laboration/repetition inför prov. 

Lektion 9

Elektronik och magnetism prov.

 

Uppgifter

 • Prov Elektromagnetism och elektronik 23 januari

 • Laborationsrapport Generator och Elmotor

 • Laborationsrapport elektronik

 • Inlämningsuppgift elektromagnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: