Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism

Skapad 2018-11-13 11:53 i Sandlyckeskolan Båstad
Få inblick i världsreligionerna buddhism och hinduism
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion? Varför tror människor olika? Vilka är de stora religionerna i världen? Hur påverkar religionerna människor i sin vardag?

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska belysa vilken roll religioner har i olika samhälllen samt hur människors värderingar hänger samman med deras religion och livsåskådning. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur olika religioner. Detta gör att du som elev får en ökad förståelse för att människor är olika, och varför.

Tid

vecka 46-51

 

Eleven ska kunna

¤ känna till några levnadsregler som kan kopplas till buddhism och hinduism.
¤ jämföra likheter och skillnader mellan hinduism och buddism när det gäller följande delar:
1. Geografiskt ursprung
2. Gudsuppfattning
3. Byggnader och symboler
4. Skrifter och grundare
5. Speciella ritualer
¤ föra resonemang kring hur religionerna påverkar utövarna inom religionen

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer som visar hur det är att vara Buddist eller Hindu. 
Du kommer att få arbeta med boken Upptäck religion."Världens sämsta Indier" för att få en inblick i hur det är att leva 

 

Arbetsområdet avslutas med två teater/dramagrupper där eleverna spelar upp hur det kan gå till i en Buddistisk familj och en Hinduistisk familj

Vi kommer att ha gemensamma gruppdiskussioner om livsåskådningsfrågor

Grupparbete

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  - Jämföra och analysera likheter och skillnader emellan buddism och hinduism
  - Resonera kring dessa religioners livsåskådningar
  - Spela upp en enkel teater om en av religionerna (faktarelevans och användningen av ord och begrepp som är centrala för ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
hinduism och buddism

Buddism och Hinduism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att se likheter och skillnader
Du kan se likheter och skillnader med vuxen stöd och hjälp men behöver träna mer för att nå grundläggande nivå.
Du försöker på egen hand att se likheter och skillnader. Du behöver delvis hjälp. Du kan med lite hjälp visa på samband mellan ritualer/ceremonier och religionens centrala tankegångar.
Du kan göra jämförelser på egen hand mellan hinduism och buddism. Du kan se flera likheter och skillnader och ge några förklaringar till orsakerna bakom dessa. Du ser även en del samband mellan ritualer/ceremonier och religionens centrala tankegångar.
Du kan jämföra och se samband på egen hand. Du kan se flera likheter och skillnader samt ge utvecklade förklaringar till orsakerna bakom dessa. Du ser även samband mellan ritualer/ceremonier och religionens centrala tankegångar och kan förklara dessa.
Din förmåga att delta i diskussioner och samtal
Du behöver stöd och vägledning för att vara aktiv i samtal och diskussioner. Du behöver öva lite mer på innehållet för att kunna delta i en diskussion kring ämnet.
Du deltar delvis i samtal och diskussioner. Du behöver visst stöd.
Du deltar i diskussioner. Du försöker att bygga vidare på dina egna och andras tankar.
Du deltar aktivt i diskussioner, du har en egen åsikt och kan argumentera för den. Du är lyhörd och kan bygga vidare på dina egna och andras tankar.
Din förmåga att hitta information och bearbeta denna.
Du kan med vuxenstöd finna fakta i texter. Din text behöver bearbetas lite mer innan den är färdig.
Du kan med visst stöd finna fakta i texter på egen hand och använda detta för att skriva en egen text.
Du kan finna fakta i texter samt göra vissa egna reflektioner. Du använder informationen för att skriva en egen text som även innehåller några egna tankar och reflektioner.
Du kan finna relevant fakta i texter samt göra egna reflektioner. Du använder informationen för att skriva en text som även innehåller egna tankar och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: