Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik - Upptäck samhälle

Skapad 2018-11-13 13:13 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Utifrån boken upptäck samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur? Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?

Innehåll

 

Mål och syfte:

 •  Vad menas med att ett land är en demokrati / diktatur?
 •  Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige? 
 •  Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig? 
 •  Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering? 
 •  Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och kommuner, skolan och hemma? 
 •  Varför finns det politiska partier och varför samarbetar de med varandra? 

 

Arbetssätt:

Läsa texter tillsammans, arbeta med instuderingsfrågor och diskutera.

Under arbetets gång kommer du att göra individuella arbeten, muntliga redovisningar och vi kommer att ha diagnoser.

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

hur du genomför instuderingsfrågor, muntliga redovisningar, diagnoser och individuella- samt grupparbeten.

hur du deltar i diskussioner individuellt och i grupp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: