Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratskap

Skapad 2018-11-13 13:21 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Denna planering kan göras separat eller i kombination med "Diamnatjakten" om man använder den läsläran.
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk Svenska
Här får du träffa Grodan och hans vänner. De lever tillsammans i skogen och där händer det alltid något!

Innehåll

Lektion 1, ca 30 min

-         täck för bokens namn och titta tillsammans på omslagsbilden. Vad ser du? Vad kan boken handla om? Skriv upp elevernas förslag på tavlan.

Om ingen gissar rätt, så avslöjar läraren titeln. ”Grodan och främlingen” – vad är en främling?

-         Läs boken. Stanna upp och gå igenom nya/svåra ord.

-         Prata om boken vilka deltog? Vad hände?

Lektion 2, 60 min

-         Återberätta boken. Kommer ni ihåg? Vilka mötte vi? Vad hände?

-         Vad ansåg de olika djuren om Råttan? Hade de rätt eller fel? Får man uttrycka sig hur som helst? Är alla lika mycket värda? Kan olika personer bidra med olika saker? Låt barnen diskutera i par först och sedan i helgrupp.

-         Måla en bild. Dela upp pappret i 2 delar – i första delen målar man en bild från vad något av djuren hade för åsikt om Råttan. I andra delen målar man hur verkligheten såg ut. Stämde bilderna med varandra?

Lektion 3, 20 min

Fortsatt diskussion från föregående lektion.  Läs gärna avsnitt ur boken där djuren har en åsikt men där Råttan visar motsatsen. Vad är kamratskap? Kan man komplettera varandra i en vänskapsrelation?

Lektion 4, 60 min

-         Läs boken igen.

-         Gör ett nytt slut – måla och skriv hur du tycker boken skulle ha slutat.

-         Sant eller falskt – påstående från boken och eleverna kryssar i det de minns från boken.

Lektion 5, 20 min

Återanknytning till veckans arbete i ”Diamantjakten”. Synonymer – vad är det?

Ex: smutsig, mysigt, stjäla, fräck, roligt

Lektion 6, 30 min

Återanknytning till veckans arbete i ”Diamantjakten”. Vokaler – vad heter de? Hur låter de när vi läser? Vi har gummiband och läser ord högt tillsammans – blir det kort eller långt uttal?

Barnen arbetar sedan i par. De får varsin textremsa från boken och ska ringa in de vokaler som finns i meningarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: