Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden v. 46- v. 3

Skapad 2018-11-13 13:50 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Hur stort är universum? Vad är det som gör att vi har år, månader och dagar? Hur skapades allt? Detta och mer kommer vi att fundera kring och prata om under projektet.

Innehåll

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med området från v. 46 till och med v. 3. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att lära oss mer om rymden genom: 

- Genomgångar

- Läsa texter

- Diskutera olika frågor

- Titta på filmer

Kunskapskrav och bedömning

Vi kommer att ha ett prov på onsdag v. 3. Ni får provfrågorna redan i v. 46 så att ni kan förbereda er på ett bra sätt. Ni bedöms på er begreppskunskap och era resonemang om olika ämnen kopplade till rymden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Rymden v. 46- v. 3

Fysik

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
Grundläggande förmågor
Goda förmågor
Mycket goda förmågor
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: