Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framställa sagor.

Skapad 2018-11-13 13:57 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna ska tillsamman skapa sagor som sedan kommer att filmas.

Innehåll

Eleverna ska titta på "Sagomattan" där man beskriver en sagas struktur. Huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut är delar som vi ska jobba med genom denna serie. När eleverna har lärt sig strukturen ska de i grupper om två och två eller tre och tre själva fått skapa en saga utifrån den strukturen. De ska tillsamman skapa sin huvudperson, komma på ett problem som drabbar huvudpersonen, vilka som ska hjälpa huvudpersonen och på vilket sätt samt hur sagan ska avslutas. Eleverna ska rita sina saga tillsammans och de som vill får även skriva sin saga själva. De elever som behöver hjälp får skrivhjälp av läraren.

När bilderna är klara fotar eleverna sin bilder och ska sedan skapa en film (med lärarens hjälp)  i programmet IMovie. Eleverna ska själva läsa in sin saga samt de repliker de valt. Eleverna kommer få möjlighet att redigera sin saga i programmet. När sagorna är filmade kommer de visas i klassen 

Kortfattat syfte:

Att eleverna ska lära sig strukturen för en berättande text, få skapa en egen text samt att få använda digitala verktyg för att framställa dem.

Hur ska vi lära oss detta:

Genom att läsa sagor.

Genom att titta på "Sagomattan".

Genom att få prova att skapa sagor i grupp.

Genom att skriva egna sagor.

 

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig detta?

Genom att få presentera sin inspelade saga samt att genom muntliga samtal kunna redogöra för en berättande text struktur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: