Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi och idrott HT 2018 7C

Skapad 2018-11-13 14:19 i Torpskolan Lerum
Muskler, skelett mm
Grundskola 7 Idrott och hälsa Biologi

Ett ämnesövergripande arbete som utgår från biologin och idrott och hälsa. Arbetet handlar om att kunna sätta upp mål för, planera och genomföra ett träningsprogram samt resonera om hur det kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Och hur musklerna och skelettet fungerar tillsammans.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

En dag kommer när ni inte längre kommer röra på er under arbetstid (skoltid), utan ni kommer själva behöva ta ansvar för detta. Att vi förblir fysiskt aktiva även efter skoltiden är viktigt för er hälsa! Därför är det viktigt att ni har kunskapen om hur man exempelvis kan lägga upp ett träningsprogram och veta vad det får för effekter på den fysiska förmågan och hälsan.

I idrottsundervisningen kommer vi gå igenom:

1. Hur man kan sätta upp ett bra mål med sin träning.

2. Träningslära.

3. Vad är hälsa och hur påverkas den av fysisk aktivitet. 

I biologiundervisningen kommer vi att gå igenom:

1. Hudens olika funktioner och delar

2. Skelettet och ledernas olika funktioner och delar

3. Musklernas olika delar och hur de arbetar /fungerar.

Hur ska vi lära oss detta?

NI kommer att få ta del av olika texter om muskler, skelettet och huden. Arbetshäften och lärarledda genomgångar. Begreppen som hör till området kommer då att förklaras.

Begreppen som vi jobbar med är:

Set, Reps, Excentriskt arbete, Koncentrisk arbete, Statisk arbete, Dynamisk arbete, olika leder, Muskelfibrer, Sena, Böj och sträckmuskler, Syre och koldioxid  och mjölksyra.

Vad som kommer att bedömas:

I Biologi: (se bifogad matris )

 • Din förmåga att skriva en text.
 • Din förmåga att använda relavanta begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.
 • Din förmåga att resonera kring tex hälsa

 

I idrott och hälsa: (se idrottsmatrisen som ligger separat)

 • Din förmåga att sätta upp mål för, planera och genomföra ett träningsprogram.
 • Din förmåga att resonera om hur träningen påverkar din hälsa och fysiska förmåga.

Uppgifter

 • Träningsprogram åk 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Bi Idh
Biologi

Biologi

-/F
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du kan använda olika information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och/eller andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda olika information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och/eller andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda olika information på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och/eller andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du har grundläggande kunskaper om sambandet mellan muskler, leder och skelett och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om sambandet mellan muskler, leder och skelett och visar det genom att förklara och beskriva dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om sambandet mellan muskler, leder och skelett och visar det genom att förklara och beskriva dessa samt ange något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människroppen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomoch visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: