👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skrivarskola

Skapad 2018-11-13 14:22 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få tips om hur du kommer igång med skrivandet av olika texter. Vi lär oss hur man skriver stödord och gör en tankekarta. Vi går även igenom hur man kan använda synonymer, motsatser och liknelser i skrivna texter. Vi tränar också på hur man sätter ihop ord, använder förkortningar och skiljetecken när vi ger kamratrespons. Du kommer att få lära dig hur man skriver berättande texter, faktatexter, argumenterande texter, instruktionstexter, reportage och dikter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och och bearbeta texter enskilt och
tillsammans med andra och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter.
Eleverna ska utveckla sina språkliga strukturer och utveckla förmågan att följa språkliga normer.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- hur man kommer igång med skrivandet.    

- hur man hittar på en titel och börjar en berättelse.  

- hur man målar med språket med hjälp av synonymer, motsatser och liknelser.    

- hur man sätter ihop ord samt använder förkortningar och skiljetecken.                                                                                                                             

- hur man samlar fakta och förmedlar det i en beskrivande faktatext.

- hur man skriver en berättande text med styckesindelning.

- hur man skriver en argumenterande text med en tydlig tes.

- hur man skriver en instruktionstext med tydliga punkter.

- hur man skriver ett reportage med rubriker, ingress, brödtext och underrubriker.

- hur man skriver olika typer av dikter.

- hur man bearbetar sina texter (processen från tankekarta till färdig text)

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa ur "Bums", diskutera och gå igenom: 

- vad synonymer, liknelser, motsatsord och sammansatta ord är och hur de används.      
- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
- rubriker, underrubriker och indelning av stycken
- stödord och nyckelord
- hur man gör tankekartor                                                                                                           

arbeta enskilt:

- skriva olika typer av texter samt förbättra dessa efter kamratrespons.                                                                              

- läsa upp texterna för en kamrat och därefter inför klassen.


 Grupparbete:
- pardiskussioner om texter
- kamratrespons på varandras texter utifrån en given modell.

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* skapa en tydlig tankekarta.

                                                                                                                                                                                            
* skriva olika typer av texter med begripligt innehåll och fungerande struktur.

 

* använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad. 

 

* ge omdömen om texters innehåll och att bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

 

* samtala och diskutera kring olika texter

 

* läsa upp din text inför gruppen.

 

 

 

Uppgifter

 • Planering svenska v. 10-18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivarskola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa en tankekarta
Jag behöver hjälp med att skapa en tankekarta.
Jag kan skapa en tankekarta med viss stöttning.
Jag kan skapa en tankekarta på ett grundläggande sätt.
Jag kan skapa en tankekarta på ett utvecklat sätt.
Skriva en argumenterande text
Jag behöver hjälp med strukturen och innehållet i min argumenterande text.
Jag kan skriva en argumenterande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva en argumenterande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva en berättande text.
Jag behöver hjälp med strukturen och innehållet i min berättande text.
Jag kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva en berättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva en faktatext.
Jag behöver hjälp med strukturen och innehållet i min fakta text.
Jag kan skriva en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva en faktatext med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva en faktatext med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva en instruktionstext
Jag behöver hjälp med strukturen och innehållet i min instruktionstext.
Jag kan skriva en instruktionstext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva en instruktionstext med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva en instruktionstext med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva ett reportage
Jag behöver hjälp med strukturen och innehållet i mitt reportage.
Jag kan skriva ett reportage med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva ett reportage med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva ett reportage med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva olika typer av dikter
-Naturdikt -Namndikt -Rimdikt -5 stegsdikt -Jag är-dikt -Egen dikt
Jag behöver hjälp med strukturen och innehållet i min dikt.
Jag kan skriva olika typer av dikter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika typer av dikter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika typer av dikter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.
Jag behöver fortfarande mycket stöd i att ge omdömen om texters innehåll och bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad.
Jag behöver fortfarande mycket hjälp med stavning, skiljetecken och menings byggnad.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och menings byggnad med viss säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och menings byggnad med relativt god säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och menings byggnad med god säkerhet.
Läsa upp din text inför gruppen.
Du behöver fortfarande stöd med att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.