Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Genteknik Ht-2019 Åk 9

Skapad 2018-11-13 14:49 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Genetik och genteknik
Grundskola 9 Biologi

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Människan har sedan urminnestid förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Med dagens teknik och forskning får vi mer kännedom och kunskaper om hur arvsmassan fungerar och egenskaper ärvs. 

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området Genetik är följande:

1- Att samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

2-Att resonera om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

3-Att planera,genomföra och utvärdera undersökningar som handlar om genetik

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

-cellen

-arvsmassa

-celldelningen

-genetiska koden

-genetiska sjukdomar

-cancercell

-bioteknik

-GMO

-vaccin,transplantation,cellbehandling

-växt-och djurförädling

-DNA-spår

-

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med det första området ska du:

 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • känna till något om olika celldelningar: vanlig och reduktionsdelning
 • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • beskriva hur vi ärver våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

 Genteknik

 • känna till några användningsområden för genteknik och kunna argumentera kring detta.
 • Kunna föra resonemang, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring ärftlighet samt människans påverkan på naturen.

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter och filmer. Vi kommer att träna på att förklara och diskutera ord och begrepp som rör genetik. Vi kommer också att träna på att göra korsningsscheman och att föra diskussioner där du tränar din förmåga att argumentera utifrån biologins begrepp, modeller och teorier.

Bedömning görs i en avslutande diskussionsuppgift där du ska använda dina kunskaper kring genetik och genteknik för att ta ställning till olika frågor/påståenden. 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

-förmågan att samtala

-förmågan att resonera

-hur du deltar på lektioner

-förmågan att söka information

-förmågan att ge försåg på förbättringar (undersökningar)

Se matrisen nedanför

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi: genetik år 9

Biologi: Ärftlighet och genteknik

E
C
A
Förmågan att samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmågan att diskutera och resonera
I diskussionen ställer du någon fråga och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: