Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein/e LieblingssportlerIn

Skapad 2018-11-13 14:54 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet ska du presentera din favoritidrottare både skriftligt och muntligt för en kompis.

Innehåll

Arbetssätt:
Du ska göra en presentation som innehåller både text och bild. Du arbetar med texter i textboken och övningar i övningsboken, som du har valt för att få nödvändiga kunskaper så att du kan genomföra din presentation.

Minimum:

- Text A + B inkl "Aufgaben" i textboken

- A, B, C och D i övningsboken.

- Träna starka och svaga verb i presens: övningsboken s 118 - 121

I presentationen av din idrottare använder du dig av ord och uttryck du har mött under det tidigare arbetet. Du inkluderar bilder i presentationen.

Undervisningsmål:

Målet med arbetet är att du ska:

- läsa en text som handlar om en idrottare.

- lära dig nya ord och uttryck som har med ämnet att göra.

- göra en presentation av din favoritidrottare.

- bli bättre på att använda dig av starka oc svaga verb i presens, samt några adjektiv 

- träna dig i att bearbeta och förbättra en text.

- presentera din idrottare muntligt.

- bli bättre på att använda hjälpmedel för att förstå och göra dig förstådd, t. ex. ordbok.

Uppgifter

 • Läxa v 47

 • Läxa v 48

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mein/e LieblingssportlerIn

E
C
A
Aspekt 1
Använda innehållet i texter i egen produktion.
Du kan välja bland texter i boken eller på nätet och använda dem med viss relevans.
Du kan välja bland texter i boken eller på nätet och använda dem på ett relevant sätt.
Du kan välja bland texter i boken eller på nätet och använda dem på ett relevant och effektivt sätt.
Ny aspekt
Formulera sig i skriftliga och muntliga framställningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraseer och meningar.
Du kan formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Bearbeta egna framställningar
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar för att förtydliga din framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att förtydliga din framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att förtydliga din framställningar.
Ny aspekt
Uttrycka sig muntligt och skriftligt
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, och kan i viss mån anpassa det till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: