Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tror. Åk 1-3

Skapad 2018-11-13 15:01 i Vollsjö skola Sjöbo
Nordisk och antik mytologi. Kristendom, judendom, islam. Kyrkans roll i samhället förr och nu. Etik och livsfrågor.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Det kan vara svårt att veta vad man ska tro. I alla tider har människor runt om i världen trott på olika gudar. Nu ska vi lära oss mer om vad människor trodde förr, och vad många tror på idag.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

Prata och diskutera kring livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. ont och gott, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (åk 1-3). 

Ge exempel på plats, högtid och symbol från kristendomen (åk 1). 

Återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln (åk 1). 

Återge delar av innehållet i några berättelser från den nordiska mytologin (åk 1).  

Ge exempel på plats, högtid, symbol och central berättelse från judendom och islam (åk 2).

Återge delar av innehållet i några berättelser från den antika mytologin (åk 2). 

Ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor (åk 3). 

 

Vilka förmågor ska eleven träna?
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Undervisning - arbetssätt
Vi ska:

Se på filmer.
Lyssna på berättelser från olika trosuppfattningar.
Rita
Diskutera
Arbeta kooperativt
Redovisa
Arbeta enskilt och i grupp

Bedömning
Se matris

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

SO
Vi tror

Åk 1-3

På väg mot godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. ont och gott, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO   3
Om du får frågor från din lärare så kan du säga något om livsfrågor som t.ex. ont och gott, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Du kan prata och diskutera kring livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. ont och gott, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Du är drivande i diskussioner kring livsfrågor som t.ex. ont och gott, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Åk 1

På väg mot godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Kristendomen
Plats, högtid och symbol
Om du får frågor från din lärare kan du ge exempel på plats, högtid och symbol från kristendomen.
Du kan ge exempel på plats, högtid och symbol från kristendomen.
Du kan med säkerhet ge exempel på plats, högtider och symboler från kristendomen.
Kristendomen
Bibliska berättelser.
Om du får frågor från din lärare kan du återge något innehåll från någon berättelse ur bibeln.
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.
Du kan återge innehållet i flera bibliska berättelser.
Nordisk mytologi
Om du får frågor från din lärare kan du återge något innehåll från någon berättelse från den nordiska mytologin.
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser från den nordiska mytologin.
Du kan återge innehållet från fler berättelser från den nordiska mytologin.

Åk 2

På väg mot godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Judendom och Islam
Plats, högtid, symbol och central berättelse.
Om du får frågor från din lärare kan du ge exempel på plats, högtid, symbol och central berättelse från judendom och islam.
Du kan ge exempel på plats, högtid, symbol och central berättelse från judendom och islam.
Du kan med säkerhet ge exempel på plats, högtider, symboler och centrala berättelser från judendom och islam.
Antik mytologi
Om du får frågor från din lärare kan du återge något innehåll från någon berättelse från den antika mytologin
Du kan återge delar av innehållet i några berättelser från den antika mytologin.
Du kan återge innehållet från fler berättelser från den antika mytologin.

Åk 3

På väg mot godtagbar
Godtagbar
Mer än godtagbar
Kristendomens roll i samhället
Om du får frågor från din lärare så kan du berätta om vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor.
Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor.
Du kan ge fler exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: