Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-11-13 15:15 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att följa innehållet i matematikboken och arbeta med problemlösning för att öka förmågan att välja strategier vid matematiska problem formulerade i text.

Innehåll

Centralt innehåll - Vad?

Du kommer att få undervisning om:

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg
 • Rimlighetsbedömning
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få problem att lösa i Google Classroom
 • Problemen ska lösas med hjälp av metoden "Fingerfemman", vilket innebär att du ska
 • 1. Läsa texten
 • 2. Förstå vad det är du ska räkna ut
 • 3. Rita hur du tänker, fotografera din uträkning och lägga in i dokumentet i Classroom
 • 4. Skriva hur du tänker med matematikspråk
 • 5. Skriva svar och bedöma svarets rimlighet

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • Tydligt beskriva hur du tänker med hjälp av arbetssätten beskrivna ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: