Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-mitt liv som grej

Skapad 2018-11-13 15:33 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 Teknik Svenska
Vi jobbar med vardagsteknik bla. Baserat på filmerna ”mitt liv som grej”.

Innehåll

Vi kommer att: 

 • Titta på på filmer om tekniska lösningar vi människor använder oss av dagligen. 
 • Samtala och diskutera om vad teknik och framförallt vardagsteknik är. 
 • Skriva, rita och läsa om vardagsteknik. 
 • Arbeta praktiskt med- och undersöka vardagsteknik och hur detta fungerar.

 

Du kommer få lära dig att/mer om:

 • Vad begreppet teknik är, och vad vardagsteknik är. 
 • Återberätta utifrån våra samtal och filmerna vi ser. 
 • Koppla människans användande av teknik till vardagen och ditt dagliga liv. 
 • Vad programmering är och hur detta fungerar. 
 • Undersöka tekniska lösningar, hur de är uppbyggda och fungerar.
 

Du visar att du lärt dig detta genom att:

 • Delta i våra samtal och koppla det vi samtalar om till ditt dagliga liv och tekniska lösningar du använder i vardagen. 
 • Skriva och rita om teknik utifrån filmerna vi ser på och våra gemensamma diskussioner. 
 • Återberätta utifrån filmerna och relatera detta till din egen användning av teknik. 
 • Kunna avända några av de begrepp vi arbetat med och samtalat om relaterat till programmering, vardagsteknik och tekniska lösningar. 
 • Gemensamt i grupp kunna undersöka olika tekniska lösningar och titta på hur dessa är uppbyggda och fungerar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: