Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och atomfysik

Skapad 2018-11-13 15:42 i Knutbyskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering till området energi och atomfysik.
Grundskola 9 Fysik
Under det här arbetsområdet kommer du bland annat lära dig mer om energi och om hur den kan omvandlas, om atomens inre och om hur den kunskapen kan utnyttjas till att både rädda och släcka liv. Vi kommer prata om vad som menas med radioaktiva ämnen och hur kärnkraftsverk fungerar. Du kommer få lära dig en hel del nya fysikbegrepp och du kommer med hjälp av din nya kunskap diskutera och ta ställning till hur du tycker att vi i framtiden ska använda oss av kärnkraft.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Det kommer handla om:

 •  hur den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och hur det förändrade vår syn på naturen och vårt sätt att leva

 •  hur forskningen om atomens inre pågår än idag

 • fusion och fission - vad är det och vad har det med kärnvapen att göra?
 •  hur en atom är uppbyggd, vad isotoper är och vilken användning vi haft av kol-14 metoden.

 •  hur det gick till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det har förbättrat människans levnadsvillkor

 •  hur atombomben utvecklades och hur strålning påverkar människokroppen

 •  hur vi lärt oss hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat våra livsvillkor 

Planering

         

v.

Måndag

Torsdag

Fredag

45

Energi

Olika sorters energi

Teori s 144-148

Vårt energibehov

Teori s 154-156

 

Lab. Energiomvandlingar

Gruppuppgift

 

46

Atomen, atommodeller, grundämne, masstal, isotop.

Teori s.188-191

Lab. Hur kan man ta reda på saker om någonting som inte syns?

Periodiska systemet

Övningsuppgifter

Teori s.192

Lab. Atomknuffen

Elektromagnetiskt spektrum

Olika sorters ljus

Film

Teori s 193-194

47

 Röntgen

Teori s 195

Film

Röntgen nutid och dåtid

Radioaktivitet

Teori s 200, 196-198

 

Lab. Lågfärg

Sök fakta - värdera fakta

 

48

Halveringstid

Kol 14-metoden

Teori s 199-200

Fission - kärnklyvning

Teori s 201-202

Atomvapen

 

 Kärnkraft

Vilka för- och nackdelar finns det?

Teori s 203-206

 

49

Arbete enligt önskemål

Eget arbete

Prov

 

Arbetssätt:

 • genomgångar
 • laborationer
 • filmer
 • diskussioner
 • instuderingsarbete
 • faktasök

Begrepp som hör till området:

atom, atomkärna, isotop, neutron, proton, elektron, elektronskal, masstal, grundämne,  jon, alfa-, beta och gammastrålning, bakgrundsstrålning, kol14 -metoden, partikelaccelerator, halveringstid, bakgrundsstrålning, röntgen, sönderfall, kedjereaktion, dosimeter, kärnbränsle, slutförvar radon, becquerel, fusion, fission, kärnkraft, atombomb, joniserande strålning

 Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar dina kunskaper när du:

 • genomför arbetsuppgifter på lektionerna
 • svarar på frågor i grupp och enskilt
 • deltar i muntliga diskussioner och genomgångar
 • utför laborationer
 • skriver ett prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Fysik åk 9 Atomfysik ht 18

E
C
A
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, teknik, miljö, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom partiklar och strålning.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom partiklar och strålning.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier, såsom partiklar och strålning.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet). Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet). Du kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med fysikaliska begrepp (krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet). Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människor och teknik påverkar miljön och visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Begrepp
-historik
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: