Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering fabler åk 7

Skapad 2018-11-13 15:42 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med berättande texter.
Grundskola 5 – 7 Svenska som andraspråk
En fabel, vad är det? Du ska få lära dig hur man skriver en fabel. Fabler är påhittade berättelser som både ska roa oss och lära oss något. Berättande texter kan även vara sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller sience fiction.Du kommer att få lära dig hur en fabel är uppbyggd, skriva dialoger, använda tidsord och ett beskrivande språk. I klassen kommer vi sedan att planera en fabel tillsamman och skriva en gemensam. Som slutuppgift kommer du själv att få använda dig av det du lärt dig och skriva en egen fabel.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Lgr11

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kunskapsmål:

 • Syfte
 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • veta i vilka sammanhang det passar att använda berättande texter
 • genrens typiska struktur (inledning och avslutning samt att den ska handla om djur)
 • skriva dialoger på ett korrekt sätt
 • veta vad sensmoral är och kunna använda dig av det i en egen berättelse
 • Skriva och organisera en fabel

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med olika texter tillsammans för att lära oss om berättande texters struktur . Vi repeterar folksagans samt konstsagans kännetecken. Vi läser fabler av Aisopos och Jean de la Fontaine.

Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för genren.

Vi ska främst arbeta med  Clio online.

Vi kommer gå igenom vad sensmoral är och träna på att skriva en sådan som passar till fabeln.

Vi avslutar arbetsområdet med att skriva en egen fabel, där du också får träna på att göra och ta emot en kamratbedömning om tid finns.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din text utifrån din förmåga att;

- anpassa texten till sitt sammanhang med det som utmärker genren fabel 

- använda skriftspråkets struktur och regler

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

SvA
berättande texter, bl.a. fabler

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Syfte
Förstår vad en berättande text är och kan skriva en kortare saga utan tydligt syfte eller målgrupp
Förstår att berättande texter kan skrivas på flera olika sätt som saga, ett äventyr, deckare. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att berättande texter kan skrivas på flera olika sätt som saga, ett äventyr, deckare. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Inledning
Skriver en fabel utan inledning.
Skriver en fabel med en antydan till inledning.
Skriver en fabel med en tydlig inledning som passar till texten.
Händelser
Har med en händelse utan tydlig koppling till fabeln.
Har med några händelser som är anpassade till fabeln och berättar kortfattat om någon händelse.
Har med flera händelser som är välanpassade till fabeln. Berättar om händelserna så att läsaren kan se dem framför sig.
Problem
Fabeln saknar ett problem.
Fabeln innehåller ett mindre problem.
Fabeln innehåller ett problem som passar väl till texten.
Upplösning med sensmoral
Har ingen upplösning i fabeln.
Skriver en enklare upplösning som löser problemet med en antydan till sensmoral.
Har en upplösning i fabeln som löser problemet med en tydlig sensmoral.
Skruktur
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för en fabel.
Använder strukturen för en fabel och anpassar texten till strukturen.
Rubrik
Har en rubrik som inte passar till texten.
Har en rubrik som passar till texten.
Har en rubrik som passar till texten.
Dialog
Gör en antydan till dialog men ej på ett korrekt sätt. t.ex. Hej sa räven. Vad heter du sa katten.
Försöker använda dialoger men inte alltid på ett korrekt sätt. tex - Hej sa räven. - Vad heter du sa katten.
Använder dialoger på ett korrekt sätt och använder beskrivande verb istället för sa. tex - Hej, viskade räven. - Vad heter du, frågade katten?
Skiljetecken
Använder några skiljetecken men sällan korrekt.
Använder olika skiljetecken som för det mesta är korrekt.
Använder olika skiljetecken på ett korrekt sätt.
Beskrivande verb i preteritum
Skriver verb i preteritum.
Skriver verb i preteritum och använder något beskrivande verb för att göra texten mer intressant.
Använder beskrivande verb som passar väl in med texten och gör den mer intressant att läsa.
Adjektiv
Använder inga adjektiv i texten.
Använder ett fåtal adjektiv.
Använder adjektiv som förbättrar texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: