Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk.1

Skapad 2018-11-13 17:32 i Haverdals byskola Halmstad
Arbetsområde om trafik årskurs 1
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
I arbetsområdet trafik ska du lära dig mer om trafikregler och trafikskyltar. Du ska reflektera över din väg till skolan och vilka eventuella risker som finns på din skolväg.

Innehåll

Trafik

Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad. Varför man ska använda reflexer och hjälm när man cyklar. Du ska reflektera över din skolväg och vilka eventuella risker som finns. Du ska bekanta dig med andra barns väg till skolan.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar. Syftet är också att du ska känna till de risker som kan finnas på din skolväg.
 

Undervisningens innehåll

I undervisningen ska du få lära dig 

 • höger och vänster.
 • känna igen några vanliga trafikmärken
 • vilken sida av vägen man ska gå på
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt
 • vilken sida av vägen man ska cykla på
 • hur en säker cykel ser ut
 • varför man ska använda cykelhjälm
 • varför man ska använda reflex

Arbetssätt

Vi ska:

 • se korta filmer
 • läsa fakta
 • måla trafikmärken
 • samtala om olika trafiksituationer på väg till skolan
 • samtala om olika trafiksituationer kring skolan
 • skriva texter
 • arbeta EPA (enskilt, par, alla)

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att...

• reflektera kring din skolväg.

• reflektera kring ett säkert beteende i trafiken.

• formulera dig muntligt och skriftligt.

• tala och lyssna.

 

Dokumentation

Sker genom:

 • skriftlig och med bild.
 • genom att svara på frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: