Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, jag och miljön åk 6

Skapad 2018-11-13 20:09 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi
Hur kan vi göra för att använda jordens resurser på ett smart sätt? Hur kan vi bli bättre på att hushålla med dessa resurser? Vi lär oss om hur vi kan värna om vår miljö och bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Syfte med detta arbete är att du ska få en bättre förståelse för hur vi använder jordens resurser och hur vi kan bli bättre på att hushålla med dessa resurser. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi diskuterar och arbetar med begrepp som har med energi och hållbar utveckling att göra
 • vi gör undersökningar och experiment individuellt, i grupp och gemensamt
 • vi diskuterar och undersöker hur våra vanor påverkar miljön och vad vi kan göra för att värna om miljön
 • vi ser på olika filmer kopplade till ämnet
 • du får chans att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • vara delaktig i diskussioner och undersökningar under lektionerna
 • kunna beskriva hur vi påverkar vår miljö och vad vi kan göra för att värna om vår miljö

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: