Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt musikskapande

Skapad 2018-11-13 22:33 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Du kommer få träna på att skapa musik med hjälp av din iPad. Dessutom kommer du få möjlighet att analysera det pågående arbetet
Grundskola 1 – 6 Musik
Skapa en egen låt i Figure (åk 1 - 3) och i GarageBand (åk 4 - 6)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du

- skall träna din förmåga att skapa musik med hjälp av iPad.

- skall utveckla din rytmkänsla och träna på att skapa och följa ett ackordmönster.

- skall träna på att använda musikaliska begrepp på rätt sätt

Bedömning - vad och hur

Du får lämna in några egna arbeten. Där bedöms ditt arbete efter

 • den konstnärliga nivån
 • den musikaliska formen
 • din förmåga att använda musikaliska begrepp korrekt

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång av grundläggande funktioner i musikprogrammet Figure/GarageBand.

Eget skapande i Figure

 • Spela i ett trumkomp och en basstämma med ett tydligt mönster.
 • Spela in en melodistämma till kompet.
 • Mixa din komposition.

Eget skapande i GarageBand

 • Gör ett komp med Smart: drums, bass och piano.
 • Spela en egen melodi till kompet.
 • Sjung alternativt en egen sång till kompet.
 • Mixa din komposition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Skapa musik med hjälp av digitala verktyg (iPad)

Så här bedömer vi dina kunskaper efter vad du har visat hittills:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Figure
Åk 1 - 3
Du har skapat ett arrangemang med trummor, bas och melodistämma och följer rytmen i viss mån
Du har har skapat ett arrangemang med trummor, bas, ackord och melodistämma. Du har spelat in med god timing och de flesta ackorden låter rätt.
Du har har skapat ett arrangemang med trummor, bas, ackord och melodistämma. Du har spelat in med ett tydligt basmönster och en fungerande melodistämma.
GarageBand
Åk 4 - 6
Du har skapat ett arrangemang med trummor, bas och ackord och följer bas- och ackordbyten i viss mån
Du har har skapat ett arrangemang med trummor, bas, ackord och melodistämma. Du har spelat in med god timing och de flesta ackorden låter rätt.
Du har har skapat ett arrangemang med trummor, bas, ackord och melodistämma. Du har spelat med rätt timing och säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: