Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass

Skapad 2018-11-14 08:12 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer att träna läsförståelse genom att använda oss utav ”En läsande klass”. Den bygger på fem stycken olika lässtrategier: Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären och Cowboyen. Man ska lära sig att förutspå och ställa hypoteser om vad texten kommer handla om, att ställa frågor, att sammanfatta texten, skapa inre bilder av vad texten har handlat om samt reda ut oklarheten i texten.

Innehåll

 

Syfte

Att du ska kunna möta skönlitterära texter som du både får läsa själv och höra som högläsning.

Att du ska kunna få kunskap om skönlitteratur från olika tider och från skilda delar av världen.

Att du ska kunna höra/läsa exempel på olika typer av texter: faktatexter, dikt, rim, ramsa, skönlitteratur.

Att du ska kunna lära dig de olika strategierna

Att du ska kunna göra tankekartor där varje strategi presenteras.

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer under terminens gång gå igenom olika typer av texter, du kommer att få jobba med alla de olika lässtrategierna.

 

Redovisningsform

 • Du kommer att få läsa högt.
 • Du kommer få förklara för mig vad de olika strategierna betyder
 • Du kommer att få jobba med texter tillsammans med andra kompisar i klassen.

 

Bedömning

Vid gemensamma lässtunder/läsgrupper/högläsning är det viktigt att du frågar/visar och tränar på dessa strategier, så att du på sikt kan visa hur du använder dem under din egen läsning.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: