Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematisk problemlösning

Skapad 2018-11-14 09:13 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
När man löser matematiska problem får man öva på många olika saker samtidigt. Man får resonera, reflektera, fundera, räkna, beskriva, förklara, diskutera, undersöka, laborera och mycket, mycket mer. Vi kommer under några veckor jobba mer med problemlösningar.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att träna dig på att lösa olika matematiska problem. Du kommer att arbeta med din axelkompis, ditt team men även enskilt. Du kommer att träna på olika matematiska strategier och kunna förklara hur du tänker. Tillsammans kommer vi att titta på olika sätt att lösa problemen på och tillsammans hitta strategier för hur man på bästa sätt kan lösa svåra matematiska problem.

Efter avslutat temaområde ska du kunna:

 • Lösa matematiska problem tillsammans.

 • Lösa matematiska problem enskilt.

 • Kunna resonera kring vad som är rimligt och inte rimligt.

 • Använda de fyra räknesätten när du löser problemen.

 • Förklara hur du tänker.

 • Reflektera över vad du lärt dig.

 

Hur ska du lära dig detta?

 • Du ska arbeta enskilt, med axelkompis och i team.

 • Du ska arbeta tillsammans hela klassen.

 • Du ska träna dig på att använda olika matte-strategier.
 • Du ska vara aktiv när vi diskuterar uppgifter och lösningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematisk problemlösning

På god väg att nå målet
Uppnått målet (godtagbara kunskaper)
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan lösa matematiska problem själv.
Samarbeta
Jag kan lösa matematiska problem tillsammans med en kompis.
Diskutera
Jag kan diskutera vad som är rimligt och inte rimligt.
Förklara
Jag kan använda de fyra räknesätten när jag löser matematiska problem.
Resonera
Jag kan förklara hur jag tänker.
Reflektera
Jag kan reflektera över vad jag lärt mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: