Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min egen tröja

Skapad 2018-11-14 10:31 i Förskolan Glädjen Piloter HT2018
Förskola
Barnen ska få trycka varsin egen t-shirt. Tanken är att tröjan ska vara personlig och att barnen ska få uttrycka sig fritt och personligt i skapandet.

Innehåll

Aktivitet:

Vi vill ge barnen en möjlighet att uttrycka sin personlighet i sitt skapande genom att ge dem möjlighet att själva styra över vilka metoder och tekniker de vill använda för att göra en t-shirt som speglar deras person.

Tid:

torsdagar 10.00-11.00

Grupp:

Barnen delas i mindre grupp om ca 3 barn och arbetet pågår under kommande torsdagar till dess att alla barn som önskar har genomfört aktiviteten.

Ansvarig pedagog:

Elise

Material:

Färg för tryck (inköpt)

t-shirtar (finns på förskolan)

(barnen får själva önska tekniker och material) ingenting är omöjligt.

Dokumentation:

Processen dokumenteras med bilder och med barnens citat

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: