Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft år 4

Skapad 2018-11-14 11:00 i Ramsta skola Uppsala
Hur eleverna arbetar med att ta till sig ämnet om vatten och luft
Grundskola 4 Kemi
Detta område handlar om vatten och luft. Vad vattenmolekylen består av och vattnets olika former, vattnets kretslopp, vattnet på vår planet, att vatten är ett lösningsmedel, hur ett reningsverk fungerar, vad luft består av och hur människan påverkar luft och vatten.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • Känna till vattnets tre former- flytande form, fast form och gasform
 • veta vad luft är
 • Känna till kemiska beteckningen för vatten, koldioxid och syre
 • Känna till några egenskaper hos luft
 • kunna förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • kunna förklara fotosyntesen
 • Dokumentera och genomföra experiment

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få...

 • läsa faktatexter från läromedlet "Koll på NO åk 4"
 • se film
 • föreläsning av lärare
 • beskriva och dokumentera med ord och bild
 • genomföra enkla undersökningar i redovisande form
 • samtal och diskutera i klass och i grupp

 

Bedömning
Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • delta i diskussioner om vatten och luft.

 • utföra uppgifter, dokumentera och genomföra experiment.

 • kunna beskriva och förklara ämnesspecifika begreppen t.ex. väte, syre, avdunsta, ånga, kretslopp

Du kommer få flera möjligheter att visa vad du kan om vatten och luft när du deltar i genomgångar och i diskussioner i liten grupp och i helklass liksom i den skriftliga diagnosen i slutet av arbetsområdet samt i samband med experiment och dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: