Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-11-14 12:20 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Ekosystem i närmiljön - ängen, stranden och skogen
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med skogen som område under hösten. Du kommer att få lära dig om allemansrätten, träd, svampar, djur och bär. Vi kommer ta in skogen i klassrummet men självklart kommer vi också gå ut och göra fältstudier.

Innehåll

Mål och bedömning

 

När du har arbetat med det här området skall du visa att du kan:

 

Del A – Allemansrätten, bär, svampar och nedbrytare

 • Förklara vad som menas med allemansrätten
 • Känna igen och namnge några vanliga bär (hallon, blåbär, lingon, björnbär, hjortron)

 • Berätta hur löv och döda djur kan brytas ner

 • Känna igen och namnge några vanliga svampar (Kantarell, trattkantarell, champinjon, fingersvamp, , röd och vit flugsvamp,  )

 

Del B - Träd

 • Förklara vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • Förklara varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden
 • Förklara varför löven ändrar färg på hösten
 • Känna igen och namnge några vanliga träd (björk, ek, gran, tall, , asp, ask, lönn, rönn, kastanj och al)
 • Berätta vad människan använder skogen till

 

Del C - Näringskedjor, fröspridning och flyttfåglar

 • Ge exempel på näringskedjor i skogen
 • Ge exempel på några rovdjur och bytesdjur
 • Ge exempel på hur olika frön sprids
 • Förklara varför en del fåglar flyttar på hösten

 

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 

 • Förstå och använda dig av viktiga ord och begrepp inom området såsom; Ekosystem, barrskog, blandskog, lövskog, årsring, mycel, nedbrytning, näringskedja, rovdjur, bytesdjur, allemansrätten, klorofyll, , förmultna, avdunsta, spillning, vax.

 

 • Delta aktivt i samtal och diskussioner som rör innehållet i arbetsområdet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: