Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-11-14 12:35 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Arbete för barnens språkutveckling i mindre barngrupper.

Innehåll

Nuläge

Vi har en stor barngrupp med barn i åldrarna 1-2 år. Språkutvecklingen ligger på olika nivåer hos alla barnen.

Mål

Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra barn och pedagoger i en lugn miljö där pedagoger kan möta varje barn där hen är. Arbetet med språket pågår hela tiden då vi talar med barnen men vi använder oss även av språkutvecklande material. Vi använder tecken som stöd till största delen vid matsituationer men även annars. Målet är att barnen ska kunna kommunicera  med tecken innan det talade språket.

Syfte

Barnen skall få möjlighet att kommunicera och utvecklas med andra barn och vuxna och på sätt utvecklas och lära sig i en stimulerande och utmanande miljö.

Genomförande

Vi delar barngruppen förmiddagar måndag- torsdag. Genom att dela gruppen får vi större möjlighet att tala och arbeta med varje barn. Vi arbetar med språkutvecklingsmaterial så som babblarna och tecken som stöd förutom det vardagliga talet. I det vardagliga samspelet benämner vi leksaker, färger, former m,m fortlöpande. Vi använder tecken så ofta som möjligt, så många som möjligt.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar spontan och ledd aktivitet, vi dokumenterar genom blogg- och lärinlogg.

Ansvar

Vi hjälps alla åt.

Uppföljning

Vi utvärderar i december, har vi nått målen? Vad ska vi utveckla i vår eller hur ska vi nå våra mål?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: