Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superspännande- Berättande texter.

Skapad 2018-11-14 12:54 i Hallsta skola Norrtälje
Utifrån skolverkets uppgift, bedömarträning i åk 6.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer nu att arbeta med hur en berättande text är uppbyggd och vad som är typiskt för den. Arbetsområdet avslutas med att ni skriver en egen berättande text.

Innehåll

Tid

Vecka 47-2

Syfte

* Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

* Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

* Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

* Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad...

Centralt innehåll

Se under Kopplingar till läroplanen.

Arbetssätt

* Gå igenom mål och matris för arbetsområdet.

* Prata om och jobba med hur man skriver en berättelse, bl a sambandsord, parallellhandling, gestaltande beskrivningar och miljöbeskrivningar. Det jobbar vi med i Zick Zackboken.

* Försöka att bedöma sin egen text utefter matrisen.

Bedömning

Se matrisen.

Uppgifter

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivuppgift åk 6, berättande text

Skrivuppgift åk 6, berättande text

Uppgift och matris från Skolverket.
1
2
3
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
* följer instruktionen * texten fungerar i huvudsak som en berättelse
• följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse
• följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse
INNEHÅLL
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling: • räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling: • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling: • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur: • uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur: • uppbyggnaden är tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och. men finns • ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: • uppbyggnaden lyfter texten • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • I huvudsak fungerande styckeindelning finns
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet: • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet: • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet: • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
SPRÅK
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för...språkriktighet används med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempus används så att det inte stör förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: • ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för...språkriktighet används med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
God språklig variation: • ordvalet är passande och höjer kvaliteten Grundläggande regler för...språkriktighet används med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: