Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Månstenen 18/19

Skapad 2018-11-14 13:25 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Planerade insatser

 
tema:
vi tänker att vi ska fortsätta på temat med Kanin och Igelkott som vi påbörjade under Normer och värden. Vi tänker att uppdragen från Kanin och Igelkott kommer att byta fokus och mer handla om att barnen ska få inflytande över det vi gör i grupperna. Som fortsättning på temat tänker vi att vi kommer skapa ett rum till figurerna och där barnen får komma med tankar och idéer kring innehållet och uppbyggnaden av rummet.
 
Grön flagg:
Som en del i vårt grön flagg arbete kommer vi jobba med källsortering på avdelningen. För att få in detta på ett lustfyllt sätt tänker vi att vi kan ta hjälp av Kanin och Igelkott på olika sätt. 
 
Valtavlan:
Under fokusomårdet kommer vi fortsätta jobba aktivt med valtavlan. Vi kommer använda oss av olika metoder när det är dags att välja på tavlan. Vi kommer även jobba vidare med att alla barn har ansvar för det rum (miljö) de vistas i, och att vi tar hand om de material vi har i verksamheten på ett omsorgsfullt sätt. 
 
Drama:
För att synliggöra hur vi tar hand om vår miljö på förskolan kommer vi använda oss av drama på olika sätt. Exempelvis genom Kanin och Igelkott som kan lyfta olika dilemman vi stöter på i vår vardag. 
 
Rösta:
Under fokusområdet kommer vi göra barnen mer delaktiga i olika beslut genom att använda oss av röstning. Exempelvis vart vi ska gå på utflykt eller vilken bok vi ska läsa. 
 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
 
Säga nej när de inte vill delta.

 

Sträcka fram handen och visa stopp.

 

Använda materialen och våra miljöer på ett omsorgsfullt sätt.

 

Städa efter avslutad aktivitet.

 

Hänga upp sina kläder och ställa sina skor på facket.
 
Nyckelbegrepp
Påverka
Skyldighet
Rättighet
Ansvar
Majoriteten
Rösta
Inflytande

 

Kännetecken
Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: