Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smedinge Svenska ht-18/vt-19 Litteraturprojektår 9

Skapad 2018-11-14 13:42 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Svenska
Ibland när du läser en bok kan du känna att den ligger väldigt långt från ditt eget liv. Men om du får läsa om författarens liv och om hur samhället såg ut när boken skrevs, är det möjligt att du ser på boken med nya ögon. Olika tiders människor har haft olika behov, tankar och åsikter beroende på hur världen runt omkring såg ut och vi ska få en inblick i hur detta speglades i litteraturen genom tiderna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider. (Lgr11)

 

Centralt innehåll

 • Att urskilja texters olika budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur från olika tider, från Sverige. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Det här skall du lära dig

Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.

Formulera sig i tal och skrift.

Anpassa ditt språk efter olika syften och sammanhang.

Söka information från olika källor och värdera dessa.

Så här kommer vi att arbeta

I projektet kommer du att läsa, analysera och samtala om och kring kända svenska författare och några av deras verk.

Här ingår både tyst läsning, textsamtal och diskussion samt analys.

Söka och värdera information från olika källor, samt sammanfatta information.

 

Redovisning

Skriva en diktanalys samt i  par muntligt redovisa en författare och dess verk. Skriftligt värdera era källor. Delta aktivt i textsamtal och diskussioner.

Bedömning

I detta projekt bedöms den muntliga redovisningen. Din skriftliga diktanalys samt värdering av källor . Vi ser även till din förmåga att analysera och diskutera de olika texterna under lektionerna.

Uppgifter

 • Diktanalys utkast 1

 • Klar Diktanalys

 • Faktatext Karin Boye

 • Faktatext Karin Boye

 • Power Point Karin Boye

 • Power Point Litteraturhistoria

 • Klar Diktanalys

 • Sammanfattning Selma Lagerlöf

Matriser

Sv
Litteraturhistoria år 9 ht-18

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och utrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och utrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och utrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Läsa
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och refe­rensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Läsa
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: