Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surrealism åk7

Skapad 2018-11-14 14:24 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi djupdyker i konststilen surrealism. Läser om, diskuterar och tittar på olika konstverk kopplade till surrealismen

Innehåll

Vi pratar om -ismen ”surrealismen” och vad som utmärker denna konststil.

Vi har genomgång om vad surrealism är och tittar på och diskuterar några olika konstverk gjorda av konstnärer världen över. 

 

Efter avslutat arbete förväntas du

- Känna till vad surrealismen är och vad som kännetecknar konststilen. 

- Ha gjort två egna bilder i surrealistisk anda.

- Beskrivit och tolkat en av klasskamraternas bilder. 

 

Uppgifter

1. Du skapar en bild med utgångspunkt ”the false mirror” av René Magritte. Arbetsbeskrivning under ”uppgifter” där du visar din färdighet i Färglära och idéutveckling.

2. Du skapar en bild inspirerar av surrealismen som vi kallar ”den surrealistiska vägen” där du använder dig av och repeterar perspektiv (enpunktsperspektiv alt. Tvåpunktsperspektiv)

3. Du övar din analysförmåga genom att beskriva och tolka en av klasskamraternas versioner av ”the false mirror”

 

Bedömning

Inlämning av Två arbetsprover/bilder inom området surrealism + en tolkning av klasskamrats bild.

(Uppgift 1) I uppgiften ”the false mirror” bedöms din förmåga att återanvända bilder som förlaga, komma med egna idéer till ett surrealistiskt motiv, hur du hanterar tekniker och material när du skapar din bild och hur du driver ditt arbete framåt

(Uppgift 2) I Den surrealistiska vägen bedöms din förmåga att skapa berättande bilder och hur du använder dig av perspektiv för att skapa djup i din bild.

(Uppgift 3) i Analysdelen bedöms din förmåga att beskriva bilders olika uttryck, hur du använder dig av ämnesspecifika ord och hur du tolkar och för resonemang kring bilder.

 

 

Uppgifter

  • 1. The false mirror

  • 2. Den surrealistiska vägen

  • 3. Analysera och tolka en bild

Matriser

Bl
Surrealism

Bildframställande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Du behövde hjälp att utveckla idéer till ditt motiv
Du kom med en del egna idéer som endast behövde stöd att vidareutvecklas
Du kom med egna idéer som du testade och vidareutvecklade på ett självständigt vis
Budskap - syfte
Du utformade din bild så att andra kan förstå vad den föreställer
Din bild var genomarbetad och budskapet framgår
Din bild var genomarbetad, detaljerad och med ett tydligt budskap
Tekniker, verktyg och material
The false eye- Färglära
Du klarade med stöttning att blanda till färger i liknande kulör som original
Du testade och blandade färger på egen hand som i huvudsak överrensstämmer med original
Du klarade på egen hand att blanda till färger som överrensstämmer med original
Surrealistiska Vägen - tillämpa perspektiv för att skapa djup i bilden
Du kunde med stöttning tillämpa perspektiv för att skapa djup i din bild
Du kunde själv tillämpa perspektiv för att skapa djup i din bild på ett i huvudsak fungerande vis
Du kunde själv tillämpa perspektiv för att skapa djup i din bild på ett genomarbetat och fungerande vis
Initiativ, ansvar och självständighet
Förstår och arbetar efter olika instruktioner
Tog ibland eget initiativ och ansvar. Arbetade till viss del efter instruktioner men behövde ibland stöd
Tog oftast ansvar och eget initiativ och arbetade oftast självständigt. Använde sig av instruktioner och behövde sällan stöd
Tog alltid eget ansvar, initiativ och arbetade självständigt. Arbetade efter instruktioner utan stöd.

Beskrivning och tolkning av annans bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskrivning
Du beskrev bilden så helheten framgick
Du beskrev bildens komposition och en del detaljer Du använde en del ämnesspecifika begrepp
Du beskrev bilden utförligt och detaljerat Du använde dig av bildbegrepp och ämnesspecifika ord som gör bilden levande för mottagaren
Tolkning av bild
Reaktioner på konstverket Hur du uppfattar bildens syfte
Du satte ord på ditt intryck av bilden. Du reflekterade och funderade över bildens syfte
Du förklarade och motiverade dina tankar om bildens uttryck och syfte.
Du analyserade, motiverade och förklarade ditt intryck av bilden och dess syfte på ett utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: