Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter/Svenska

Skapad 2018-11-14 14:47 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 – 0 Svenska
Under det här arbetsområdet ska du få lära dig hur innehållet i en text kan organiseras och presenteras. Du ska även få lära dig att formulera jämförelser, så att textens fakta blir intressant och lättare att förstå.

Innehåll

 Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna ...

• förstå syftet med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp

(Förförståelse/förkunskaper)

• lära sig hur en beskrivande text (om ett land) är uppbyggd och hur innehållet kan presente- ras (Steg 1)

• lära sig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå (Steg 2)

• öva på det de lärt dig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen göra en planering

till en beskrivande text om ett land (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text om ett land (Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå till

• Förförståelse/förkunskaper: På olika sätt får eleverna inhämta kunskaper och fakta om olika länder, samtala om syftet med en beskrivande text och vikten av att veta vem mottagaren är.

• Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur.

• Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i beskrivande texter för att göra jämförelser, som jämförande sambandsord och komparerade adjektiv.

• Steg 3: Eleverna läser och jämför två texter om Grönland, en beskrivande text och en argu- menterande (reklam) för att se hur de skiljer sig åt. Klassen/gruppen gör tillsammans en planering av en beskrivande text och använder då det de lärt sig på Steg 1 och 2. Läraren ger stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.

• Steg 4: Varje elev väljer ett land, gör en planering och skriver sedan på egen hand en text samt bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att ...

• förstå syftet med en beskrivande text

• kunna hålla sig till ämnet och ge information på ett tydligt sätt

• kunna använda strukturen för en beskrivande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text och kunna göra

intressanta jämförelser

Hur eleven ska få visa sina förmågor.

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: