Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & Ljus

Skapad 2018-11-14 14:55 i Lekstorpsskolan Lerum
Vad ska jag lära mig? Du ska lära dig om historiska upptäckter inom Biologi, Fysik, Kemi. Varför ska jag lära mig detta? För att få en ökad förståelse kring historiska upptäckter inom naturvetenskapen. Detta kommer göra det enklare för er att under ert vardagliga liv göra kopplingar och få förståelse för olika saker, såsom antibiotika, preventivmedel och vaccinationer. För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)? Du själv har nytta av att förstå hur naturvetenskapen har utvecklats under åren, och hur vi nyttjar våra tidigare upptäckter för att utveckla dem vidare. Hur ska jag visa mina kunskaper? - Delaktighet på undervisningspass - Fördjupning inom en naturvetenskaplig upptäckt genom att svara på frågor i ett dokument och lämna in Förmågor (Entreprenöriella/ämnesspecifika) - Behov och lust - Idéutvecklingskompetens - Förmågan att reflektera - Gränslöst lärande Viktiga ord och begrepp Refraktion, vaccination, preventivmedel, elektromagnetisk induktion, fotosyntes, genteknik
Grundskola 8 – 9 Musik Fysik
Arbetsområdet Ljud & ljus handlar om att ni ska få kunskaper om ljud, lära er att ljud-laborera med hjälp av olika typer av utrustning, sammanställa resultat, samt få kunskaper om ljus.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig att laborera med ljud, redovisa laborationen i en laborationsrapport, samt få kunskaper i ljus.

 

Varför ska jag lära mig detta?

Du ska lära dig detta för att förstå hur det kommer sig att vi hör olika typer av ljud på olika sätt, samt ser ljus på olika sätt i olika situationer. Det är vettigt att lära sig att laborera för att förstå hur man kommer fram till nya upptäckter inom naturvetenskapen och hur detta redovisas.

 

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)?

Kunskaperna är viktiga för dig när du vill ta reda på något, experimentera, lösa någonting på egen hand, eller forska fram något. Om du forskar fram någonting är det värdefullt även för de som tar del av upptäckten.

 

Du har nytta av detta i ditt vardagsliv vid följande tillfällen/situationer:

- Spelar musik

- Sjunger

- Förstå olika sammanhang i vardagslivet, samhället och i naturen då det handlar om ljud och ljus, t.ex. fyrverkerier, blixtar/åska etc.

 

Du har nytta av detta i arbetslivet i följande yrkeskategorier/yrken:

- Elektriker

- Ljud/ljus-tekniker

- Musiker

- Sångare/sångerska

- DJ

- Ingenjör

- Fysiker

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

- Delta på NO- och Musik-passen

- Genomföra en Ljud-laboration på Musik-passen

- Redovisa en laborationsrapport skriftligt/muntligt i ett videoklipp

- Genomföra en kombinerad Ljud & Ljus-uppgift

 

Classroom: 

fsu55no

 

Förmågor (Entreprenöriella/ämnesspecifika)

 

 

Viktiga ord och begrepp:

Ljudkälla, Ljud, Oljud, Buller, Svängning/Vibration, Förtunning, Förtätning, Vågdal, Vågberg, Ljudvåg, Oscilloskåp, Amplitud, Decibel, Tonläge, Frekvens (Hz), Resonans, Eko, Akustik

Reflektion,Transparent, Opaka, Translucent, Absorption, Spektrum, Kärnskugga (umbra), Halvskugga (penumbra), Medium, Ljusbrytning (refraktion), Brytningsindex, Normalen, Infallsvinkel, Brytningsvinkeln, Kritiska vinkeln, Totalreflektion

Matriser

Fy Mu
Ljud & Ljus

Bedömnings- underlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: