Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering exempelklass 3

Skapad 2018-11-14 19:17 i Exempelskola Halmstad
Grundskola 3 Teknik Matematik Svenska
Visste du att många saker runt om kring dig är programmerade? Att programmera betyder ungefär att skriva instruktioner. De instruktionerna brukar kallas för "kod". Detta kommer du lära dig mer om under några veckor.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Under detta tema kommer du att få lära dig mer om programmering. Du ska bli medveten om att programmering är en slags instruktion och att många saker runt omkring oss är programmerade.

Under detta tema ska du träna dina förmågor att:

 • följa och ge muntliga/skriftliga instruktioner.
 • se och återupprepa mönster.
 • delta i samtal kring problemlösning 
 • använda begrepp som tillhör området (programmera, kod, loop och bugg)
 • lära dig mer om datorer och några av dess delar som t.ex. skärm, tangentbord och hårddisk.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Under temats gång kommer vi stämma av med t.ex. "exit-ticket" och "sant eller falskt". Du kommer få förklara begreppen som vi ska lära oss för en kompis. Tillsammans med en kompis får du uppdrag som ska lösas med hjälp av det vi lärt oss. 

 

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att:

 • Få besök av en levande robot som ska bre en smörgås.
 • Lära oss att instruktioner ska vara korta och tydlig
 • Se på programmet Programmera Mera från UR
 • Tillsammans fundera över vad som är programmerat i vår omgivning. 
 • Träna begreppen genom olika övningar. 
 • Träna oss på att ge muntliga och skriftliga instruktioner till varandra genom t.ex. pilprogrammering
 • Träna oss på att följa andras muntliga och skriftliga instruktioner
 • Arbeta med program på Ipad som Scratch, Swift Playgrounds, Lightbot etc
 • Få programmera en bee-bot
 • Arbeta med mönster och problemlösning
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: