Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Jahreszeiten

Skapad 2018-11-14 22:17 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I de södra delarna av Tyskland, särskilt på höglandet, blir somrarna varma, nästan heta. Våren kommer tidigt i Tyskland, mellan mars och april är de redan ganska så behagligt ute i alla fall i de södra delarna. På vintern är det kallt och snöigt. Övre Rhendalen är det området som i Tyskland blir varmast på sommaren. Kallast på vintern blir det i Alperna. Här är också sommaren relativt kort och sval och nätterna kan bli kalla även under högsommar. Källa: http://www.ieuropa.se/klimatet+i+tyskland/

Innehåll

Vi lär oss på tyska:

 • årstider
 • månader
 • veckodagar

samt berätta om:

 • vad man gör under olika årstider
 • din favoritårstid

 

 

 

Uppgifter

 • Tyskaprov

 • Meine Lieblingsjahreszeit

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris tyska åk 7 - 9

Utvecklar sin förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Visar mycket god förmåga
Lyssna
(reception)
att förstå enstaka ord och fraser i talat språk.
att förstå det mest väsentliga i tydligt talat språk, i enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att förstå innehållet i tydligt talat språk, i instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att tillgodogöra sig innehållet även på detaljnivå i i tydligt talat språk, instruktioner, beskrivningar och berättelser och att kunna sammanfatta det man hört.
Läsa
(reception)
att läsa och förstå delar av mycket enkla texter.
att kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
att tillgodogöra sig enkla texter och visa på olika sätt förståelse av innehållet.
att tillgodogöra sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer.
Samtala
(kommunikation, interaktion)
att delta i mycket enkla samtal med enstaka ord och fraser.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och tala ganska tydligt. Att använda några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska fungera.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och att kunna tala ganska sammanhängande, tydligt och varierat. Att använda strategier och andra hjälpmedel för att lösa olika språkliga problem
Tala
uttrycker sig med enkla ord och fraser.
uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk om kända områden. Använder sig av någon strategi som förbättrar talet.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Använder sig av några strategier.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar talet till situationen. Använder flera olika strategier.
Skriva
(produktion)
att skriva ord och mycket enkla fraser.
att skriva enkla meningar om vardagliga ämnen.
att skriva ganska enkla och relativt tydliga texter om olika ämnen. Att kunna göra enkla bearbetningar.
att skriva enkla, tydliga och relativt sammanhängande texter med ett varierat språk. Att bearbeta och förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: