👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner- SO

Skapad 2018-11-15 07:16 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap
Inom SO arbetar vi under höstterminen med kompisrelationer och allas rätt att vara olika. Vi kommer också att arbeta med Barnkonventionen.

Innehåll

Vi kommer att titta på filmserien "Vara vänner" från UR och diskutera de situationer och problem som uppkommer i avsnitten. Avsnitten berör på olika sätt empati, vänskap och mod. 

Elevernas ges möjlighet att sätta sig in i andras upplevelser och förutsättningar samt att dra kopplingar till egna erfarenheter. 

Vi kommer att diskutera och reflektera mycket över hur man är en bra vän och rätten att vara olika för att på så vis verka för ett bra klassklimat. 

Vi kommer att göra ett arbete kring Barnkonventionen där eleverna görs medvetna om alla barns rättigheter. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
    Sh  1-3