Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgrens Värld

Skapad 2018-11-15 08:38 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 Historia Svenska
Känner du till Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Madicken, Barnen i Bullerbyn? Alla dessa böcker, och många fler, är skrivna av Astrid Lindgren. I detta tema kommer vi arbeta med Astrid Lindgren och hennes böcker. Vi kommer träna på att skriva faktatexter om personer (biografier) och göra beskrivningar av Astrid Lindgrens karaktärer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under temat kommer du att utveckla dina kunskaper och din förmåga att:

 • känna till författaren Astrid Lindgren och några av hennes böcker.
 • förstå vad en illustratör är.
 • samtala, resonera och diskutera kring olika texter och berättelser.
 • lyssna på högläsning, ljudböcker och se filmsnuttar.
 • återberätta och sammanfatta en berättelse.
 • jämföra och reflektera hur det är att leva idag jämfört med när Astrid Lindgren var ung.
 • skriva faktatexter om personer
 • skriva beskrivningar av Astrid Lindgrens karaktärer
 • genomföra intervjuer

 

Bedömning - vad och hur

Jag vet att du har lärt dig detta när du kan:

 • skriva en faktatext där du berättar om Astrid Lindgren och hennes liv (biografi)
 • förklara vad en författare och en illustratör är
 • när jag hör att du kan samtala kring berättelser vi lyssnat på
 • när du kan återberätta och sammanfatta en text vi lyssnat på
 • när du kan visa på några likheter och skillnader på hur vi lever idag och hur det var att leva för 100 år sedan
 • när du har skrivit en beskrivande text om en av Astrid Lindgrens barnbokskaraktärer
 • lyssna när du berättar om din intervju

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få träna på att utveckla dina förmågor och kunskaper genom att:

 • lyssna, diskutera och samarbeta tillsammans med dina klasskamrater
 • lyssna berättelser skrivna av Astrid Lindgren 
 • återberätta och sammanfatta de du lyssnat på
 • lära dig nya begrepp kopplade till faktatexter om personer
 • skriva faktatext om Astrid Lindgren, där det finns en tydlig röd tråd
 • få jämföra hur det var att vara barn för 100 år sedan, hur levde man, hur var skolan? 
 • prata om beskrivningar (adjektiv) och skriva beskrivande texter en Astrid Lindgren-figur
 • arbeta i åldersblandade grupper
 • intervjua någon hemma/i din släkt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Hi   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: