Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Barns inflytande

Skapad 2018-11-15 10:10 i Hårfagre förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande."

Innehåll

Planerade insatser, hur, vilka metoder kommer ni att använda?

 

Barnen har fått inflytande i vår planering genom att vi har funnit biblioteket, lekhallen samt berättelsen “Alla får åka med” som framgångsfaktorer under tidigare fokusområde. Eftersom barnen har visat stort intresse för dessa moment planerar vi att arbeta vidare med dessa.

 

Vi fördjupar oss vidare i “Alla får åka med” av Anna-Clara Tidholm. Vi läser boken, berättar den som flanosaga, dramatiserar samt berättar med hjälp av rekvisita. Vi fortsätter att arbeta i mindre grupper för att få en kvalitativ undervisning. Vi samtalar utifrån litteratur/dramatisering/konkretiserad saga. Barnen uppmuntras att reflektera över vad som händer och sätta ord på sina tankar.

 

I vårt arbete mot att bli Grön Flagg-certifierade har vi valt att fokusera på temat “Skräp och avfall” med källsortering och kompostering som utvecklingsområden samt temat “Livsstil och hälsa” med rörelse och kamratskap som utvecklingsområden. Vi ser stora möjligheter att väva ihop vårt arbete med Grön Flagg och det prioriterade läroplansmålet, bland annat genom berättelsen “Alla får åka med” som behandlar kamratskap och vi kommer att arbeta i smågrupper med samarbetslekar och rörelseaktiviteter. Barnen tränar även samarbete genom att vid källsortering och kompostering arbeta i par eller om tre.

 

För att behandla demokratiska principer kommer vi att arbeta med barnkonventionen och barns rättigheter bl.a. genom att titta på korta filmer och samtala med barnen kring dessa. Barnen får även träna på att ta egna beslut, bl.a. genom direkta frågor såsom “Vill du..?” och välja aktivitet genom att berätta eller peka på en bild som symboliserar aktivitet (“välja-kort”)

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: