Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Isdraken

Skapad 2018-11-15 10:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser, samtalar om och analyserar boken Isdraken
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser, samtalar om och analyserar boken Isdraken

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Undervisningen

Du jobbar med boken. Under lektionerna gör du skriftliga reflektioner och/eller muntliga samtal i grupp eller enskilt. När vi läst färdigt boken ska du skriva en kort, reflekterande text.

Bedömning

Jag bedömer såväl dina kortare, skriftliga reflektioner som ditt muntliga deltagande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Sv 7: Isdraken

F- nivå
E- nivå
D- nivå
C- nivå
B- nivå
A- nivå
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll visar du att du förstått bokens innehåll
.
Genom att göra ganska utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll visar du att du förstått och kan reflektera över boken.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll visar du att du har förstått och kan reflektera över boken.
Analys
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du läst.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva texter
Du kan skriva texter med viss språklig variation, med enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva texter med relativt god språklig variation, med utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva texter med god språklig variation, med välutvecklad textbindning och väl fungerande fungerande anpassning till texttyyp, språkliga normer och strukturer.
Skrivregler
Du klarar någorlunda att följa skriftspråkets regler.
Du klarar att följa skriftspråkets regler.
Texten är nästan felfri när det gäller skriftspråkets regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: