Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-11-15 11:47 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Inom detta arbetsområde skall eleverna öva sig på att söka information och använda sig av olika slags källor, samt skriva en informerande text kring varsin författare. Eleverna ska också läsa en bok av sin författare. Avslutningsvis skall eleverna presentera sin författare och bok muntligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Ni skall inom detta arbetsområde söka fakta om författare och med hjälp av dessa fakta göra en sammanställning i ett författarporträtt.

Innehåll

Syftet

Syftet med arbetsområdet är att ni skall utveckla er förmåga att, söka information samt kunna samt öka er kunskap om olika författare.

Uppgift

Under arbetet med ert författarporträtt ska ni söka information om er författare och då ska ni använda er av era kunskaper om källor samt ha funderat kring vad källkritik är.  

Att ha med kring sin författare:

 • Födelseår och dödsår (om författaren inte lever längre)
 • Uppväxt
 • Vad gjorde han/hon innan han/hon blev författare?
 • Hur blev han/hon författare?
 • Vilka är författarens viktigaste verk, beskriv innehållet i minst en av dem.
 • Vilken slags böcker skriver författaren, finns det något speciellt tema i böckerna?

Lägg gärna till annan information som du tycker är viktig.

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Bedömningsmatris Svenska som andraspråk

E
C
A
Göra sammanfattningar och visa förståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: