Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige, geografi åk 4

Skapad 2018-11-15 12:47 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi ska arbeta med Sverige. Du kommer att få lära dig kartkunskap som t ex landskap, städer och sjöar. Vi kommer att titta på Geografens Testamente och göra uppgifter till den. Vi kommer även att arbeta med natur- och kulturlandskap samt centrala begrepp. Vi kommer även att prata om hållbar utveckling.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med geografi och Sverige under veckorna 45-51.

Vi kommer att läsa texter och se på Geografens testamente.

Du kommer att lära dig hur du hittar i en kartbok.

Du kommer att bli tilldelad ett landskap som du ska arbeta med och redovisa.

Du kommer att få läxor samt ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige, geografi åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett fungerande sätt.
Kan hitta i en kartbok och kan väderstrecken.
Kan hitta i en kartbok och kan väderstrecken. Kan dessutom beräkna avstånd.
Kan hitta i en kartbok och kan väderstrecken. Kan beräkna avstånd samt kunna berätta vilken naturtyp det är. Kunna berätta om var befolkningen till största delen bor och förklara anledningen till det.
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om natur-och kulturlandskap.
Kan beskriva skillnaden mellan ett naturlandskap och ett kulturlandskap och ge två exempel på hur natur- och kulturlandskapet ser ut i Sverige
Kan beskriva skillnaden mellan ett naturlandskap och ett kulturlandskap samt ge tre exempel på hur natur- och kulturlandskapet ser ut i Sverige.
Kan beskriva skillnaden mellan ett naturlandskap och ett kulturlandskap samt ge fyra exempel på hur natur-och kulturlandskapet ser ut i Sverige.
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi.
Kan placera 25 namngeografiska namn på rätt plats på en karta.
Kan placera 35 namngeografiska namn på rätt plats på en karta.
Kan placera 45 namngeografiska namn på rätt plats på en karta.
Resonemang
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Kan ge två exempel på sådant som bidrar till en hållbar utveckling.
Kan ge tre exempel på sådant som bidrar till en hållbar utveckling.
Kan ge fyra eller fler exempel på sådant som bidrar till en hållbar utveckling och resonera kring varför de är viktiga.
Begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan 4 av de begrepp som vi arbetat med.
Kan 5-7 av de begrepp som vi arbetat med.
Kan 8 av de begrepp som vi arbetat med: fjäll, slätt, kust, myr, naturtillgång, högland-lågland, nederbörd och klimat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: