Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Växter från frö till frö

Skapad 2018-11-15 12:49 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer att titta på växternas livscykel från frö till frö. Begrepp som fotosyntes och biologisk mångfald kommer att bli bekanta för elever. Vi söker svar på frågor genom systematiska undersökningar och andra källor. Det praktiska arbetet varvas med tillfällen där eleverna får samtala, diskutera och argumentera runt sina gjorda erfarenheter. x

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

I det här temat kommer du att få följa en växt, under hela dess liv, från frö till frö. Du kommer att få lära dig att så, gallra, pollinera med hjälp av ett bi, skörda och mycket annat. Vi kommer att lära oss och studera hur organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel och att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras och vi människor är beroende av växter. Genom våran undersökningar kommer vi att lära hur mätningar, anteckningar och diagram hjälper oss att beskriva en växts livscykel och vilka faktorer som påverkar deras tillväxt och utveckling. Vi kommer att lära oss vad är fotosyntes och bekanta oss i Carl von Linné.

Hur ska vi arbeta?

Vi använder både Gleerups digitala läromedel samt gör praktiska undersökningar.

Du får undersöka fröns utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer.

Du får systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig. 

Du får lyssna och läsa texter om Linné.

Du kommer att få studera åkerkålens livscykel och livsvillkor samt lära dig om fotosyntesen.

 

Hur ska du visa att du har lärt dig?

Genom att du dokumenterar ditt arbete i text och bild. 

Genom dina undersökningar.

Genom att du är aktiv på lektionerna och att du tar del av samtalen på lektionerna.

Genom att använda biologins begrepp i dina texter, beskrivningar och samtal.

Du kommer att ha läxor samt ett prov i slutet av temat.

Hur du bidrar leder och för diskussioner och samtal under lektionerna. 

Hur du kan sammanfatta information från filmer, texter och samtal.

Uppgifter

 • Läxa till v.47

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: