Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 8 (HT 18/ VT-19)

Skapad 2018-11-15 13:47 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 Historia
Under höstterminen arbetar vi med "Revolutionernas tid" där vi fokuserar på två betydelsefulla revolutioner under 1700-talet: Industriella revolutionen samt Franska revolutionen. Under vårterminen arbetar vi med första världskriget.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer, läsa texter, diskutera samt arbeta med olika frågeställningar enskilt och i grupp. Under arbetets gång utgår vi ifrån orsaker, händelser och konsekvenser.

Under vårterminen när vi arbetar med första världskriget kommer vi även att arbeta ämnesövergripande med svenskan och då ska du skriva en nyhetsartikel om en händelse under kriget.

Bedömning

- Aktiviteter och uppgifter under lektionstid.

- Fördjupningsuppgift inom området "Revolutionernas tid" där du får beskriva och resonera om en av revolutionerna utifrån orsaker, händelser, konsekvenser.

- Skriftligt prov om första världskriget.

- Nyhetsartikel om en händelse under första världskriget (samarbete med svenskan).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia åk 8

E
C
A
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever [---]. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever [---]. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever [---]. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar källor och använder historiska källor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: