Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-11-15 13:57 i Resursenhet Pil Uppsala
Vad är elektricitet? Vad har åskan med elektricitet att göra? Hur får man en lampa att lysa? Är elektricitet farligt? Vad använder vi elektriciet till? Detta är några av de frågor vi ska arbeta med under kommande veckor i arbetsområdet ELEKTRICITET.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi ska se på olika sorters elektricitet såsom statisk elektricitet och elektrisk ström samt lära oss om faror med elektrisk ström. Vi kommer även att prata om olika energikällor så som kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi samt skillnaden mellan fossila och förnybara energikällor.

Innehåll

Beskrivning

I detta område kommer du lära dig något om:

 • elektricitet, statisk och elektrisk ström
 • elektriska kretsar, sluten och öppen krets
 • plus och minus poler
 • hur ett batteri fungerar
 • elsäkerhet
 • ledare och isolatorer
 • några sätt att spara på energi
 • kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi, olja, gas
 • fossila och förnybara energikällor

Konkreta mål

Dessa kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • samtala och diskutera kring frågor som handlar om elektricitet,
 • genomföra undersökningar/experiment och använda dig av den utrustning vi har på ett säkert sätt,
 • göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild,
 • de ord/begrepp som handlar om elektricitet,
 • några upptäckter om elektricitet som påverkat oss människor.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Se på film om elektricitet,
 • ha genomgångar och läsa faktatexter,
 • arbetsuppgifter (grupp/enskilt)
 • ha undersökningar/experiment (grupp/enskilt),
 • diskutera och samtala i grupp

Språklig fokus:

 • Att du deltar i diskussioner och kan använda begreppen som hör till området.

Viktiga ord:

statisk elektricitet, elektrisk ström, elektroner, sluten och öppen strömkrets, strömbrytare, ledare, isolatorer, spänning, volt, energikällor, fossila och förnybara energikällor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: