Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2018-11-15 14:04 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matematik

Uppgifter

 • Inlämning: Statistik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar-, inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet.
  Mat  -
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Statistik

Begrepp

E
C
A
Begreppsförståelse
Eleven kan någorlunda tydligt beskriva de begrepp som används.
Eleven kan tydligt beskriva de begrepp som används.
Eleven kan tydligt beskriva de begrepp som används,
Begreppsanvändnig
Eleven använder dessa begrepp för att svara på den ställda frågan.
Eleven använder med tydlighet dessa begrepp för att svara på den ställda frågan.
Eleven använder med tydlighet dessa begrepp för att svara på den ställda frågan

Problemlösning

E
C
A
Frågeställning
Eleven har formulerat en enkel fråga som den svarar på med hjälp av sin data.
Eleven har formulerat en fråga som den svarar på med hjälp av sin data, i svaret presenteras flera matematiska begrepp.
Eleven har formulerat en fråga som den svarar på med hjälp av sin data, i svaret presenteras flera lämpliga matematiska begrepp och modeller som passar den data som samlats in.
Datainsamling
Eleven beskriver i sin inledning sin fråga och hur data samlats in.
Eleven beskriver utförligt i sin inledning sin fråga och hur data samlats in.
Eleven beskriver utförligt i sin inledning sin fråga och hur data samlats in.

Kommunikation

E
C
A
Eleven kan på ett någorlunda korrekt sätt visa sina resultat både i tabellform och som en graf. Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i sin text med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Eleven kan på ett någorlunda korrekt sätt visa sina resultat både i tabellform och som en graf. Eleven använder sig av lämpliga grafer för att illustrera sin data. Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i sin text samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syftet och situationen.
Eleven kan redovisa för sina resultat både i tabellform och som en graf. Eleven använder sig av lämpliga grafer och lämpligt antal grafer för att illustrera sin data. Eleven uttrycker sig med säkerhet i sin text samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syftet och situationen

Relevans

E
C
A
Replikerbarhet
Eleven kan diskutera sin studies replikerbarhet/trovärdighet med en enkel analys.
Eleven kan diskutera sin studies replikerbarhet/trovärdighet och kan ge förslag till förbättringar.
Eleven kan utförligt diskutera sin studies replikerbarhet/trovärdighet och kan ge förslag till förbättringar.

Resonemang

E
C
A
Eleven ger en enkel förklaring vilket värde av median, medelvärde och typvärde som eleven tycker är lämpligast som svar på frågeställningen samt variationsbreddens och standardavvikelsens betydelse.
Eleven ger en utförlig förklaring vilket värde av median, medelvärde och typvärde som eleven tycker är lämpligast som svar på frågeställningen samt variationsbreddens och standardavvikelsens betydelse..
Eleven ger en utförlig och nyanserad förklaring vilket värde av median, medelvärde och typvärde som eleven tycker är lämpligast som svar på frågeställningen samt variationsbreddens och standardavvikelsens betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: