Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, barnkonventionen och värdegrunden

Skapad 2018-11-15 14:15 i Edsskolan Östhammar
Demokrati FN barnkonventionen
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Att vara en bra kompis är inte alltid så lätt. Under temaveckan kommer vi att diskutera kamratskap, värdegrund samt hur man ska vara mot varandra. Vi diskuterar och lär oss om FN och barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kännedom om de mänskliga rättigheterna och värdegrundsfrågor. Den ska också bidra till att eleverna tillägna sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, ordningsregler, vad det innebär att vara en bra kompis, människors lika värde och barns rättigheter och skyldigheter.

Hur?

 • Ser på filmer som diskuteras
 • Läser om FN och pratar i smågrupper
 • Arbetar med barnkonventionen och barns rättigheter
 • Diskuterar värdegrundsfrågor
 • Bilduppgifter i faddergrupper
 • Diskuterar regler och konsekvenser
 • Har klassråd

 

 

Matriser

SO
SO - värdegrund -barnkonvention

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mänskliga rättigheter/barnkonventionen
Varför finns barnkonventionen? Viken artikel tycker eleven är viktigast? Vilken artikel strider filmen/berättelsen mot?
 • SO  1-3
Du har förmågan att med stöd diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har förmågan att diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har god förmåga att diskutera om några mänsklrättigheter och barns rättigher.
Regler i vardagen
Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte fanns regler?
 • SO  1-3
Du har förmågan att med stöd samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du har förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
Du har god förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.Du förklarar varför det behövs regler och pekar på konsekvenser om regler inte fanns.
Klassråd och ekevråd
Varför har man klassråd? Vad kan man ta upp på ett klassråd?
 • SO  1-3
Du har förmågan att med stöd beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Du har förmågan att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Du har god förmåga att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Elevnära livsfrågor
Snatteri/mobbning Kan eleven uttrycka egna åsikter? Motiverar eleven sina åsikter? Lyssnar eleven på sin kompis och får nya infallsvinklar? Kan eleven bemöta argument?
 • SO  1-3
Du har förmågan att med stöd samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har förmågan att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har god förmåga att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Barn på flykt
Kan eleven se tänkbara orsaker till varför människor väljer att flytta eller måste flytta? Har eleven förmåga att se frågan utifrån olika perspektiv?
 • SO  1-3
Du har förmågan att med stöd berätta om varför människor flyttar eller flyr från en plats till en annan
Du har förmågan att berätta om varför människor flyttar eller flyr från en plats till en annan
Du har god förmåga att berätta om varför människor flyttar eller flyr från en plats till en annan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: