Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 - Organismer (Biologi) Vecka 47 - 51 HT -19

Skapad 2018-11-15 15:18 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Bild Biologi
Vi kommer att arbeta med att göra en bilduppgift som föreställer en organism och förklarar hur den lever, ser ut, förökar sig, osv. Dessutom kommer vi gå igenom vad liv är och hur livet har utvecklats på Jorden, dvs evolutionen. De organismer vi arbetar med är: Alger, Lavar, Svampar, Urdjur, Bakterier, Virus.

Innehåll

Planering Biologi systematik, klass 7

 

Det finns i nuläget ingen läxa planerad i denna vecka, men om ni inte hinner med arbetet på lektionerna kan det bli nödvändigt att arbeta hemma.

 

Uppgifter att ta reda på om din organism:

- Utseende

- I vilka miljöer lever den?

- Hur förökar den sig?

- Vad lever den av?

- Hur påverkar den oss människor? Hur påverkar den andra organismer?

- Vad dör den av? (Gäller mest bakterier, virus och lavar)

- Hur länge har den funnits på jorden?

- Ta också fram några spännande saker om organismen som väcker intresse!

Och kanske något ytterligare om organismens beteende, aktuell forskning, osv.

 

Måndag:        Vi börjar med att diskutera vad som menas med liv.

                      Jag går igenom vad ni elever skall göra i arbetet med organismen. Ni väljer vilken organism ni vill arbeta med (Alger, Lavar, Svampar, Urdjur, Bakterier, Virus). Jag delar ut böcker. 

                      Sedan sätter du igång och söker fakta om din organism så du kan hitta svaren på frågorna.

 

Tisdag:           Ni arbetar vidare med uppgiften i NO/bild om organismerna. Vi går också igenom systematiken, dvs vilka organismer som finns och hur de är besläktade.

 

Onsdag:       Ni arbetar vidare med uppgiften i NO/bild om organismerna. Vi börjar också titta på hur utvecklingen av organismerna har gått till på jorden under 4 tidsåldrar - evolutionen. Vi tittar på drivkrafter och händelser. Sid 9 – 12Vi studerar evolutionen, särskilt bilden på sid 20 – 21.

 

Torsdag:       Ni arbetar vidare med uppgiften i NO/bild om organismerna.  Vi går igenom Linnés arbete och Darwins teorier. Sid 17 – 26. Kanske tittar vi på anpassning på sid 27 – 30. 

 

Fredag:        Ni arbetar klart med uppgiften i NO/bild om organismerna. Sedan skall ni få chansen att lära er allt om allas organismer - vi har vernissage och sedan frågestund. 

                    LAB: Vi labbar på jästsvampar och tittar i mikroskåp på encelliga djur.

                    Sist gör vi en kahoot för att kolla vad de minns av organismerna.

Uppgifter

  • Din organism.

  • Din organism-bild

  • Teknik konstruktion; äggtransportör

Matriser

Bi Bl
Arbete med Organismerna

E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier (K10)
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: