Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksvecka

Skapad 2018-11-15 16:02 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Barnboksveckan

 

Mål

 • Att känna till några kända svenska barnboksförfattare
 • Att våga berätta inför grupp om medhavd bok
 • Att kunna beskriva något innehåll ur en bok
 • Att känna till några kända barnbokskaraktärer
 • Att genom skapande göra sin egen bok
 • Att lyfta matematiska begrepp genom en sagofigur

 

Hur

 • Att vi pedagoger berättar om några kända svenska barnboksförfattare
 • Att genom olika visuella sätt få ta del av den svenska barnbokslitteraturen, tex teater, lyssna på olika berättelser och film.
 • Varje elev får ta med sig valfri bok hemifrån och sen berätta om den för klassen
 • Skolbibliotekarien berättar om och visar olika barnbokskaraktärer.
 • Varje elev får skapa en egen bok och bestämma dess innehåll.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: