Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3

Skapad 2018-11-15 16:18 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Kapitlet handlar om vinklar, area, geometriska kroppar och tredimensionella figurer

Innehåll

 

Arbetsområde: Kap.3 

Vinklar, Area, Geometriska Kroppar och Tredimensionellt. 

Årskurs: 5 

Planerande lärare: 

Oscar Hovén & Aras Mohammadi 

Syfte/Lgr11 

Ge förtrogenhet och kunskap i att beräkna och mäta vinklar i trianglar, fyrhörningar och andra geometriska figurer. Kunna räkna ut arean på olika geometriska figurer. Se och förstå hur tredimensionella figurer är uppbyggda. 

Mål/Lgr 11 

Beräkna vinklar 
Mäta vinklar med gradskiva. 
Rita vinklar med hjälp av gradskiva och linjal. 
Veta att vinkelsumman i en triangel är 180 grader och i en fyrhörning 360 grader. 
Kunna begreppen bas, höjd och diagonal. 
Kunna rita ut bas och höjd i trianglar, parallellogrammer, rektanglar och kvadrater. 
Kunna rita diagonaler i månghörningar. 
Kan räkna ut arean på en rektangel, kvadrat, triangel och rektangel. 
Kan bygga en tredimensionell figur. 

Förmågor/Lgr 11 

 

Lösa matematiska problem med lämpliga matematiska metoder med hjälp av linjal och gradskiva. 

Föra och följa matematiska resonemang samt att argumentera kring lösningen. 

Arbetssätt/Material 

Genomgångar med diskussion. 

Enskilt arbete, pararbete, läxor, och test i slutet av kapitlet. 

Bedömning: Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta? 

Minutare/exit-notes 

Delaktighet i diskussioner. 

Prov 

Grupparbeten med redovisning. 

Når målen 

Överträffar målen 

Du kan på ett enkelt sätt använda mätredskap inom geometri samt diskutera på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. 

Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur du gör uträkningar samt använder dig av bilder och symboler som passar ganska bra i sammanhanget.   

Du kan på ett utvecklat sätt använda mätredskap inom geometri samt diskutera på ett bra sätt om resultaten är rimliga. 

Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur du gör uträkningar samt använder dig av bilder och symboler som passar bra i sammanhanget.   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: